EAL teatas, et toetab Leedu Ajakirjanike Liidu üleskutset Leedu valitsusele tuua allikakaitse seadusandlus Euroopa standarditele vastavale tasemele, et tagada riigis meedia väljendusvabadus ja avalikkuse huvides oleva informatsiooni vabadus, teatas EAL-i esindaja BNS-ile. Veel toetas EAL Leedu ajakirjanike nõudmisi tagada meedias konfidentsiaalsete allikate kaitse õigus ilma eranditeta, vahendab BNS.

EAL teatas ka, et mõistab hukka 7. novembril Vilniuses toimunud haarangu uudisteagentuuri BNS toimetusse.

EAL teatas, et toetab Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (EFJ) presidendi Mogens Blicher Bjerregardi ja peasekretäri Ricardo Gutierrezi avaldatud arvamust, et poliitilise eliidi huvides tehtud kohtuotsus rikkuda rahvusliku julgeoleku ettekäändel allikakaitse õigust on naeruväärne ning takistab ajakirjandusel täita demokraatias olulist valvekoera rolli.

Nii Eesti kui ka Leedu ajakirjanike liidud kuuluvad EFJ-i.

Leedu erijuurdlusteenistus STT algatas uurimise väidetava ebaseadusliku infolekke asjus pärast seda, kui BNS edastas kahe nädala eest STT hoiatuse Leedu juhtidele ja kahele seimikomisjonile seoses võimalike inforünnakute ja president Dalia Grybauskaitė kohta "peatselt" avaldatava valeinfoga.

Kohtunik andis eeluurimise käigus BNS-i toimetajale korralduse paljastada oma infoallikas. Eriteenistus otsis läbi BNS-i toimetaja kodu, kutsus kuus ajakirjanikku ülekuulamisele ja konfiskeeris mitu arvutit.

Leedu õiguskaitseorganite tegevus on tekitanud avalikkuses ulatuslikku pahameelt. Esmaspäeval kogunes erijuurdlusteenistuse hoone ette meelt avaldama kümneid ajakirjanikke ja vabaühenduste esindajaid, kes kutsusid üles Leedus meediavabadust kaitsma.

STT tegevuse vastu on sõna võtnud ka Leedu president, peaminister ja teised juhtivad poliitikud ning Euroopa Nõukogu inimõigusvolinik.

"Ajakirjanike õigust oma konfidentsiaalseid allikaid kaitsta on jultunult rikutud," ütles EFJ-i peasekretär Ricardo Gutiérrez. "Ajakirjanikud ei saa toimida demokraatia valvekoertena, kui neid õigusi rikutakse või antud juhul poliitilise eliidi huvides jalge alla tallatakse."

Euroopa inimõiguskohtu hinnangul on allikakaitseõigus väljendusvabaduse oluline osa; seda õigust kaitsevad Euroopas ka mitme riigi seadused. Euroopa ajakirjanike föderatsioon toetab Leedu ajakirjanike liidu (LZS) üleskutset valitsusele viia riigi allikakaitseadused vastavusse Euroopa standarditega.

Leedu president Dalia Grybauskaitė tegi neljapäeval ettepaneku kehtestada ajakirjanduses allikakaitsele rangemad reeglid.