Õhtusel aastapäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis annab kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras üle aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri preemia.

3200 euro suuruse ohvitseri preemia saab kapten Eero Aija Scoutspataljonist, aasta allohvitser on vanemveebel Margus Soodla Viru pataljonist.

Kapten Eero Aija teenib kaitseväes alates 2001. aastast. Pärast kaitseväe ühendatud õppeasutuste sõjakooli lõpetamist asus ta teenima Scoutspataljoni. Ta on juhtinud Afganistanis rühma ja kompaniid ning olnud kompaniiülema abi. 2011. aastal lõpetas kapten Aija kiitusega magistriõppe kõrgemas sõjakoolis.

Kapten Aija kandidatuuri esitanud kaasvõitlejate sõnul on kapten Aija tugev juht ja õpetaja ning intelligentne kaitseväelane. Kapten Aija kuulub ka vigastatud sõjameeste ühingusse.

Aasta allohvitser vanemveebel Margus Soodla teenib Viru pataljonis pataljoniveebli ametikohal. Vanemveebel Soodla teenib kaitseväes alates 1995. aastast. Tema algatusel on loodud keskkond tegevväelaste testipõhiseks täiendõppeks ning ta on mitmete pataljoni traditsioonide algatajaks.

Üleantavad preemiad on suurim eraalgatuslik tunnustus kaitseväelastele. Vastavalt statuudile valitakse igal aastal üks ohvitser ja allohvitser, kes saavad aunimetuse koos rahalise ergutusega. Ettepanekuid oma kolleegide, ülemate, alluvate hea teenistuse tunnustamiseks võib teha iga kaitseväelane.