Kõige parem elu on naistel araabiamaailmas Komoori saartel. Uuringu käigus küsitleti enam kui 330 sooküsimuste eksperti 21 Araabia Liiga liikmesriigis ja Süürias, vahendab BBC News.

Halvemuselt teine oli naiste elu Iraagis, järgnesid Saudi Araabia, Süüria ja Jeemen.

Positiivsel poolel järgnevad Komooridele, kus 20 protsenti ministritest on naised, Omaan, Kuveit, Jordaania ja Katar.

Ekspertidelt küsiti hinnangut selliste faktorite kohta nagu naistevastane vägivald, järglaste saamise õigused, naiste kohtlemine perekonnas ning naiste roll poliitikas ja majanduses.

Diskrimineerivad seadused ja naistega kaubitsemine aitasid Egiptusel tabeli lõppu langeda.

Kairo eeslinnades ja mujal on terveid külasid, kus suurem osa majanduslikust tegevusest põhineb naistega kaubitsemisel ja sundabieludel,“ ütles USA-s asuva inimõigusteorganisatsiooni Global Fund for Women esindaja Zahra Radwan.

Peamiseks faktoriks peetakse aga seksuaalset ahistamist.

Aprillis avaldatud ÜRO raportis öeldakse, et 99,3 protsenti Egiptuse naistest ja tüdrukutest on langenud seksuaalse ahistamise ohvriks.

„Igapäevase seksuaalse ahistamise sotsiaalne aktsepteeritavus mõjutab iga naist Egiptuses, sõltumata east ning professionaalsest või sotsiaalmajanduslikust taustast, perekonnaseisust, riietusest või käitumisest,“ ütles Egiptuse kampaaniagrupi HarassMap esindaja Noora Flinkman.

Uuringus leiti veel, et Iraak on praegu naistele ohtlikum kui Saddam Husseini ajal. Viimase aastakümne vägivalla ohvriks on langenud ebaproportsionaalselt palju naisi.

Saudi Araabia puhul toodi negatiivselt välja naiste vähene osalemine poliitikas, diskrimineerimine töökohtadel, liikumisvabaduse puudumine ja omandiõiguste puudumine.

Samas sai konservatiivne Saudi Araabia paremaid tulemusi kui teised araabia riigid naiste ligipääsu osas haridusele ja tervishoiule ning nende vastu kasutatakse vähem vägivalda.