Ulvi Ollikainen ja Ester Palm esitasid Tallinna halduskohtule kaebused, milles taotlevad Harju maavanema 28. juuni korralduse tühistamist, kirjutab BNS. Vaidlusaluse korraldusega anti Tallinna linna munitsipaalomandisse Tallinnas Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänavate vahel asuva lastestaadioni teenindusmaa.

Ulvi Ollikainen ja Ester Palm on aga tunnistatud sellele alale jäävate õigusvastaselt võõrandatud kruntide suhtes omandireformi õigustatud subjektideks ning on taotlenud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamist. Maa munitsipaalomandisse andmine välistaks aga selle tagastamise.

Kaebajad tuginevad eeskätt argumendile, et lastestaadioni rajatised on sedavõrd halvas korras ning aastaid hooldamata ega ole sihipäraselt kasutatavad, mistõttu ei saa neid käsitada rajatistena, mille juurde oleks linnal õigus maad saada.

Halduskohus langetab asjas otsuse 3. detsembril.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid