"Eesti ja kogu Läänemere piirkonna kaitsmisele üles ehitatud NATO stsenaarium, mille raames rakendatakse ka artikkel 5 näitab, et NATO võtab oma liikmesriikide kaitsmist tõsiselt," ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras, kelle sõnul suureneb lähiaastatel regionaalsete õppuste roll Euroopas. "NATO on kümme aastat sõdinud, täna teevad liitlased kõik selleks, et Afganistanist saadud kogemus jääks alles ning peale NATO missiooni lõppu Afganistanis pööratakse see kogemus läbi ühiste õppuste üha enam kollektiivkaitse tugevdamiseks."

Õppuse stsenaariumi kohaselt ründas Eestit suurriik, ÜRO julgeoleku nõukogu koguneb, kuid otsustab sõjalist sekkumist mitte lubada. Põhja-Atlandi nõukogu otsustab sellest hoolimata rakendada artikkel 5 tulenevat kollektiivkaitsepõhimõtet ja Eesti kaitseks välja astuda ning saadab Eestisse NATO reageerimisjõud.

"Steadfast Jazz põhines realistlikul stsenaariumil, millega NATO liikmesriigid võivad silmitsi seista," ütles NATO arendusväejuhatuse ülem kindral Jean-Paul Palomeros õppuse stsenaariumi detaile kommenteerides. Palomerose sõnul võimaldab stsenaarium muuhulgas harjutada ka humanitaarkriisi lahendamist, küberohtudele vastu seismist ning raketitõrjet.

NATO reageerimisjõud on kõrge valmisolekuga maa-, mere- ja õhuväe ning eriüksusi koondav ligi 13 000 kaitseväelasest koosnev väekontingent. Põhja-Atlandi Nõukogu võib rakendada reageerimisjõude sõjaliste ülesannete täitmisel üle terve maailma.

NATO reageerimisjõudude õppusest võttis sel aastal osa 6000 sõjaväelast 18 liikmesriigist, sealhulgas üle 1000 jalaväelase mehhaniseeritud üksustes, üle 40 lennuki ja üle 15 mereväe aluse. Õppuste juhtstaap asus Lätis Adazis, õppuste taktikaline osa viidi läbi Poolas. Koos tsiviilpoolega panustas Eesti õppustele pea 300 inimesega. Taktikalistest üksustest osales lisaks mehhaniseeritud jalaväekompaniile ja Kaitseliidu miinipildujarühmale veel mereväe miinijahtija Admiral Cowan, mis kuulub NATO reageerimisjõudude alaliselt tegutsevasse 1. miinitõrjeeskaadrisse.

Steadfast Jazz oli NATO kollektiivkaitseõppus, mille eesmärgiks oli kontrollida alliansi reageerimisjõudude (NRF, NATO Response Force) valmisolekut reageerida sõjalistele ohtudele ja astuda vajadusel välja liikmesriikide kaitseks.