Reede hommikul algava kohtumise peateemadeks on Baltimaade elektrituruga ja Rail Balticu ühisettevõtte loomisega seotud arengud ning Euroopa Liidu siseturuga seotud teemad, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Ühtse elektrituru arutelul keskendutakse küsimusele, kuidas tagada Baltimaade avatud elektrituru toimimine ning elektrihindade stabiilsus. Eesti peab selles küsimuses oluliseks elektrituru avamise lõpuleviimist ning kutsub turuosaliste usalduse suurendamiseks koostama aasta lõpuks konkreetset tegevuskava.

Transporditeemalisel arutelul peab Eesti kõige olulisemaks tuleva aasta alguseks Rail Balticu ühisettevõtte loomist, nii nagu lepiti kokku septembris Balti riikide ja Poola transpordiministrite kohtumisel. Eesti seisukoht on, et Rail Balticu ühisettevõttest peaks saama ka raudteetaristu lõplik haldaja, mis oleks otstarbekas eelkõige trassi majandamise seisukohalt.

Kõik Balti riigid on võtnud eesmärgiks jõuda konkreetse trassi valikuni ja raudtee eelprojektini 2015. aasta lõpuks. Eestis käivad praegu avalikud arutelud trassialternatiivide üle kohalikes omavalitsustes.

Eesti initsiatiivil käsitletakse Euroopa Liidu ühtse turu teemapunkti raames ka digitaalse ühtse turu käivitamist aastaks 2015. aastaks.