Loodava Balti pataljoni tuumiku moodustab Scoutspataljon, Läti ja Leedu panustavad kumbki ühe jalaväekompaniiga, samuti tulevad Lätist ja Leedust pioneeri- ja tankitõrjerühmad, sõjaväepolitseinikud ning õhutulejuhid. Pataljoni hakkab juhtima praegune Scoutspataljoni ülem major Andrus Merilo, vahendab kaitseväe peastaap.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terrase sõnul on ühise pataljoniga panustamine märk Balti riikide tugevast koostöövõimest. "Liitlased ja partnerid näevad Eestit, Lätit ja Leedut ühtse julgeolekuruumina, ühise pataljoni moodustamine näitab, et suudame oma jõudusid kiiresti liita ning viia kavatsetu ellu nii staapide kui allüksuste tasandil," ütles Terras lisades, et Balti riigid moodustavad ühise pataljoni juba kolmandat korda.

Pataljon alustab ettevalmistustega 2014. aastal, 2015. aastal kulmineerub üksuste väljaõpe Ameerika Ühendriikide eestvedamisel korraldatava maaväeõppusega Saber Strike ning Hispaanias läbi viidava NATO reageerimisjõudude õppusega Trident Juncture. Lisaks osalevad Eesti, Läti ja Leedu kaitseväelased üksteise väljaõppeüritustel.

Balti riikide esimene ühine pataljon tegutses aastatel 1994 - 2003. Pataljon andis paljudele kaitseväelastele esimese rahvusvahelise koostöö kogemuse ja igakülgse väljaõppe. 2010. aastal panustasid Balti riigid ühise pataljoniga NATO reageerimisjõudude 14. rotatsiooni koosseisu.

Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras, Läti kaitseväe juhataja kindralleitnant Raimonds Graube ja Leedu kaitseväe juhataja kindralleitnant Arvydas Pocius kohtusid eile Riias NATO reageerimisjõudude õppuse Steadfast Jazz raames.