Konsa (28), tema kaitsja Sven Sillar ja riigiprokurör Andres Ülviste sõlmisid oktoobri alguses karistuskokkuleppe, mille järgi saab Konsa narkoaine suures koguses käitlemise eest osaliselt reaalse ja osaliselt tingimisi vangistuse.

Otsuse järgi kuulub Oliver Konsal kohesele ärakandmisele üks aasta ja kaks kuud vangistust ning karistuse ülejäänud osa, s.o kolm aastat vangistust ei pöörata täitmisele, kui Oliver Konsa ei pane nelja aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu, seisab kohtuotsuses.

Kuna Konsa karistuse alguseks loetakse aga kinnipidamise kuupäev, ehk 9. november 2012, siis peaks jalgpallur vabanema vanglast juba jaanuaris.

Lisaks konfiskeeritakse otsuse järgi Konsalt kinnipidamisel ja tema elukoha läbiotsimisel leitud ja ära võetud sularaha kogusummas 1205 eurot, mis on kohtumäärusega konfiskeerimise tagamiseks arestitud ning kantud politsei- ja piirivalveameti tagatiskontole.

Samuti konfiskeeriti Konsalt 2585 eurot, mis on Oliver Konsa suhtes konfiskeerimise tagamiseks deponeeritud prokuratuuri tagatiste kontole.

Jalgpallurilt mõisteti välja ka ekspertiisikulusid kokku 4148 eurot ja 25 senti.

Juba varem on kohus lahendanud kokkuleppemenetluses Konsa kaassüüdistatavate Peeter Kallase (41) ja Peeter Truusi (37) kriminaalasja.

Kohus mõistis Kallasele nelja aasta ja kahe kuu pikkuse reaalse vangistuse. Truusile mõistis kohus kaheaastase vangistuse, millest loeti kantuks tema juba vahi all oldud viis kuud ja 26 päeva ning mõisteti talle karistuse ülejäänud osa ehk üks aasta, kuus kuud ja neli päeva tingimisi kaheaastase katseajaga.

Praegu jätkub kohtus veel üldmenetluses eelmiste kaaslaste, narkokuritegude eest korduvalt vangis istunud Tauno Laasme (38) (varasema perenimega Veri) ja Nõmme Kalju amatööride meeskonnas mänginud Norman Kägo (26) üle 7. novembril.

Süüdistus

Süüdistuse kohaselt panid jalgpallis tegev olnud Tauno Laasme (38) ja mullu vutiklubi Nõmme Kalju ridades Eesti meistriks tulnud Oliver Konsa (28) 2012. aasta novembris Tallinnas ja Harjumaal isikute grupis korduvalt toime suures koguses narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise – suures koguses kokaiini ebaseadusliku omandamise, valdamise, veo ja edasiandmise.

Süüdistuse järgi omandas Laasme oma tuttavalt Peeter Kallaselt (40) vähemalt 200 grammi kokaiini, olles nimetatud tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Konsaga. Veidi hiljem andis Laasme tellitud koguse narkootilist ainet edasi oma tuttavale Peetrile (38). Suurema osa omandatud kokaiinist viis Laasme seejärel vastavalt kokkuleppele Konsaga hoiule viimase elukohta, kusjuures kaks pakendatud müügikogust jättis enda sõiduautosse. Süüdistuse kohaselt andis Laasme ühe kaasa võetud kokaiinipakendi samal õhtul vahetult Konsakätte, et viimane toimetaks selle ostjani. Teise Laasmel kaasas olnud kokaiinikoguse võtsid politseiametnikud läbiotsimisel ära Laasme enda autost.

Laasmet ja Konsat süüdistatakse samuti selles, et nad omandasid Peetrilt (40) vähemalt 20 grammi kokaiini, toimetasid selle Konsa elukohta, kus kaalusid ja pakendasid aine tellimustele vastavateks müügikogusteks ning andsid osa sellest edasi samuti vutis tegev olnud Norman Kägole (26), kes temale esitatud süüdistusest nähtuvalt müüs suurema osa saadud narkootilisest ainest seejärel Tallinnas edasi mitmetele isikutele.

Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud teadmata päritoluga tulusid süüdistatavatel kokku üle 164 000 euro, mille puhul on alust eeldada, et raha on saadud kuritegude toimepanemise tulemusena ja käsitletav seega kriminaaltuluna. Kohtu määrustega on konfiskeerimise tagamiseks arestitud vara enam kui 230 000 euro väärtuses, sealhulgas sularaha, kuldehteid, helitehnikat ja üks kinnistu.

Kriminaalasja kohtueelset uurimist viis läbi keskkriminaalpolitsei ning menetlust juhtis riigiprokuratuur.

Oliver Konsa tuli mullu Nõmme Kalju jalgpalliklubi ridades Eesti meistriks. Pärast kahtlustuse saamist peatas Nõmme Kalju temaga lepingu. Konsa on 20 korral kuulunud ka Eesti jalgpallikoondisesse.