Näiteks leidis riigikogus hiljuti aset vestlus, milles sotside fraktsiooni liige Jaan Õunapuu päris rahandusminister Jürgen Ligilt aru, millistel alustel on eelarvesse arvestatud rahvaraamatukogudesse teavikute ostmiseks eraldatud summa, kirjeldab Sirbi peatoimetaja Tarand.

Ligi vastas, et õnneks kõike ei peagi rahandusminister põhjendama. "Kõige targem vastus, mida ma suudan anda, et ju need raamatud on siis paksemad kui eelmised, et tarvikute arv senisest väiksem on, aga võib-olla ka mitte," ütles ta.

Tarandi hinnangul näitlikustab see hästi, et mida aasta edasi, seda vähem üldmõistetavat informatsiooni sisaldavad nii eelnõu ise kui selle seletuskiri. Seletuskirja maht on aasta-aastalt vähenenud, näiteks 2009. aastal oli see 649 lehekülge, 2013 aga 258. "Kui langustrend jätkub, võib spekuleerida, et varsti ei koorma valitsus end seletuskirja kirjutamisega enam üldse," arvas Tarand.

"Lugupeetud rahvaesindajad, teie lauale jõudnud riigieelarve on pahn, mis tuleks sellisena märgistada ja valitsusse tagasi saata, mitte püüda seda tähtsa näoga "menetleda", kui puudub vähimgi võimalus tuvastada, miks arvud on esitatud pahnas just sellised nagu nad on," kirjutas Tarand.