„Iga hea õpetaja peamiseks omaduseks on äratada oma õpilastes uudishimu ning teha teekond uute teadmiste ja oskusteni võimalikult põnevaks. Teil on see korda läinud,“ ütles president Ilves auhindade jagamisel.

„Keegi on kunagi öelnud, et Kuule jõudmiseks, tuleb püüelda Päikese poole. Ja kui sa isegi Kuule ei jõua, siis oled ikkagi tähtede lähedal. Mis ju ei tähenda muud, kui et ambitsioonika sihi saavutamiseks tuleb julgeda suurelt mõelda,“ ütles riigipea Vabariigi Presidendi Kantselei maalisaalis toimunud tseremoonial.

„Teie tegevus on viinud meid lähemale Kuule, Päikesele ja tähtedele. Püüdlus täiuse ja kõiksuse poole on muusika pärisosa, aga see kehutab noori ettevõtjaid, sellele otsivad tõestust ka füüsikud ning lõpuks – tudengisatelliit viib meid sinna päriselt kohale," lisas president.

President Ilvese sõnul saavad õpetajad kõige siirama tänu ja tunnustuse oma õpilastelt: „Suurim tunnustus teie tööle on see, kui teie parimatest õpilastest saavad kord teie kolleegid, et kanda edasi seda pühendumust, mida omakorda teie saite oma õpetajatelt.“

Laureaatide nimel kõnelenud Eesti tudengisatelliidi programmi algataja Mart Noorma meenutas, et üks julge ja igatepidi sõnakas mees tegi ettepaneku teha Eesti sajandaks juubeliaastaks korda. „Sellist üleskutset mõistab iga inimene erinevalt, vastavalt oma südametunnistusele. Korras riik tähendab seda, kui riigi ressursse kasutatakse elanike heaolu nimel. Haridustöötajad annavad selleks oma igapäevase panuse - nii on meil haritud inimesed,“ ütles Noorma ja lisas, et on hea tunne, kui selle eest riik kiidab ning tänas presidenti ja preemia rahastajaid tunnustuse eest.

Hariduspreemiate suurus on 4800 (Mart Noorma), 3500 (Tiiu Peäske) ja 2900 (Epp Vodja) eurot ning neid rahastab Danske Bank. Panga Eesti tegevjuht Aivar Rehe sõnas: "Pangana väärtustame rõhutatult finantsharidust, olles loonud kasulikke abivahendeid alates lastest kuni ettevõtjateni. Samuti tunnustame jätkuvalt teiste panust haridusse. Need rahalised preemiad tähendavad ennekõike sügavat kummardust inimestele, kes kindlasti on teinud missioonitundest oma igapäevaste kohustuste kõrvalt rohkem kui neilt on oodatud."

Reaalteaduste eripreemiat (Jaan Kalda) rahastab Skype Eesti ja selleks on 3900 eurot. "Skype'i jaoks on oluline toetada inimesi, kelle elutööks on teadmiste jagamine," ütles Skype Eesti üksuse juht Andrus Järg. Tema sõnul tuleb just Jaan Kalda sarnastele pedagoogidele olla tänulik, et Eesti on maailmas tuntud oma tarkade ettevõtete poolest.

Mart Noorma on Tartu Ülikooli õppimise ja õpetamise arenduskeskuse juhataja, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan, tudengisatelliidi projekti algataja ja juht ning teaduse propageerija. Noorma poolt algatatud ja juhendatud Eesti tudengisatelliidi programmi kontseptsioon, kus õpilased paljudest ülikoolidest on kaasatud ühe rahvuslikul tasemel olulise eesmärgi saavutamisse, on uudne mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Üle saja bakalaureuseõppe, magistriõppe ja doktoriõppe üliõpilase Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Lennuakadeemiast, Eesti Maaülikoolist ning Tallinna Ülikoolist on moodustanud ühtse, koolidevahelise meeskonna. Noorma on TÜ õppimise ja õpetamise arenduskeskuse juhina vastutanud viimase viie aasta jooksul õpetamisoskuste alaste täienduskoolituste korraldamise eest üle kogu Eesti.

Tiiu Peäske on Tallinna Muusikakeskkooli keelpilliosakonna juhataja, kauaaegne viiuliõpetaja ning tuntud interpreetide õpetaja. Lisaks pikaajalisele tööle Tallinna Muusikakeskkoolis (alates 1965. aastast) ja sealt võrsunud õpilastele, kes täna kujundavad eesti keelpillikultuuri, tuleb mainida Peäske tulemuslikku tööd Rakvere Muusikakoolis.

Epp Vodja on SA Junior Achivement Eesti tegevjuht, 21. Kooli majandus- ja ettevõtlusõpetaja ning õpilasfirmade programmijuht. Teda võib julgelt nimetada süsteemse ettevõtlushariduse alusepanijaks Eesti üldhariduses. Ta on ettevõtlus- ja majandusõppematerjalide koostaja, õpetajate koolitaja, õpilasfirma programmi hing ja eestvedaja, riikliku õppekava majandus- ja ettevõtlusõppe ainekavade üks koostajatest, Euroopa Komisjoni ettevõtlushariduse ekspert, Euroopa ettevõtlusharidust koordineeriva organisatsiooni tegevjuhtide nõukogu liige ning selle esimees aastatel 2011-2013.

Jaan Kalda on füüsik, TTÜ küberneetika instituudi vanemteadur, rahvusvaheliste füüsikaolümpiaadide Eesti võistkonna pedagoogiline juht alates 1994. aastast. Alates 2008. aastast on ta Rahvusvaheliste füüsikaolümpiaadide (RFO) Nõuandva Kogu liige ning alates 2011. aastast Maailma füüsikaolümpiaadi (MFO) žürii liige. Õpilaste ettevalmistamiseks on Jaan Kalda avaldanud brošüüri „Formulas for IPhO“, mis avaldati lisaks inglise keelele ka eesti, araabia, portugali ja indoneesia keeles ning arvukalt füüsika olümpiaadiülesannete lahendusmeetoditele pühendatud õppematerjale.