Missioonipreemia laureaati tunnustatakse 32 000 euroga ning ülejäänud viit nominenti 6400 euroga. Auhinna saajad kuulutab sihtasutus välja 4. detsembril.


“Viimastel päevadel on ettepanekuid lisandunud ning tänaseks on esitatud 30 kandidaati,” ütles Aadu Luukase SA nõukogu esimees Indrek Luukas. “Samas on Eesti ühiskonnas kindlasti veel väärkaid ja teenekaid inimesi, keda veel esitatud ei ole, kuid kes auhinda vääriksid. Seepärast kutsun üles kõiki, kes teavad tunnustust väärivaid inimesi, kelle panus ja missioonitunne on pikaajalise töö tulemusena muutnud Eesti ühiskonda õilsamaks ja paremaks, neid auhinnale esitama. Nüüd on käesoleva aasta preemiale esitamiseks viimane võimalus.”

Missioonipreemia laureaadi kandidaate võivad esitada kõik Eestis registreeritud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud. Avalduse koos põhjendusega, miks esitatud kandidaat missioonipreemiat väärib, palume saata e-mailile info@luukasfond.ee.

Missioonipreemia laureaaditiitli omistamiseks teeb otsuse Aadu Luukase sihtasutuse nõukogu koosseisus: Indrek Luukas (nõukogu esimees), Sulev Loo ning Märt Vooglaid. Laureaaditiitel antakse üle käesoleva aasta detsembrikuus toimuval pidulikul tseremoonial.

Aadu Luukase missioonipreemiat antakse välja 2007. aastast. Missioonipreemia on varem pälvinud: Tallinna Lastehaigla Toetusfond (2007); ajaloolane ning Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov (2008); Vanalinna hariduskolleegiumi asutaja ja juht Kersti Nigesen ning Sihtasutus Metsaülikool (2009); Liikumispuudega Laste Toetusfond ja Eesti Võrkpalli Liit (2010); Tartu ülikooli professor Marju Lauristin, mõtleja, ühiskonnategelane ja vaimulik Toomas Paul (2011) ning Narva Kolledži direktor Katri Raik (2012).