Verzilovi sõnul oli Tolokonnikova kuni teisipäevani paranduslikus koloonias number 18 Mordva asulas Potmas. Kella 19 ajal kohaliku aja järgi viisid operatiivtöötajad ta autoga Tšuvaššiasse teatas Verzilov Lenta.ru-le.

18. oktoobril kuulutas Tolokonnikova uuesti välja näljastreigi. Ta nõudis kolooniast number 14 mujale üleviimist. Tolokonnikova kuulutas näljastreigi uuesti välja pärast seda, kui viidi vanglahaiglast kolooniasse tagasi, kuigi Venema föderaalne karistuste täideviimise teenistus (FSIN) lubas, et ta viiakse üle teise karistusasutusse.

Tolokonnikova viidi haiglasse 27. septembril seoses tervise halvenemisega näljastreigi tõttu. Näljastreigi kuulutas ta esimest korda välja 23. septembril, kui avaldati tema avalik kiri, milles oli juttu väljakannatamatutest tingimustest koloonias number 14. Tolokonnikova sõnul peavad kinnipeetavad töötama 16 tundi päevas, eksimuste ja töönormide täitmata jätmise eest keelatakse tualetis käimine ja oma toidu söömine, pannakse seisma külma kätte ja karistatakse muud moodi. Lisaks sellele kaebas Tolokonnikova, et koloonia ülema asetäitja ähvardas ta tappa. Seoses sellega nõudis ta enese üleviimist.

Kolooniat külastanud Venemaa presidendi inimõiguste nõukogu eksperdid kinnitasid Tolokonnikova sõnu kinnipeetavate töötingimuste kohta koloonias number 14.

Alatõri koloonias number 2 nagu ka Mordva koloonias number 14 tegeldakse õmblustööga. Uues koloonias õmmeldakse vormiriietust politseinikele (nagu tehti ka koloonias number 14), FSIN-i töötajatele ja kohtutäituritele. Koloonia maksimaalne kinnipeetavate arv on 691.