Eilne häälte ülelugemine tuvastas, et väiksemaid vigu, keskmiselt 2-3 viga jaoskonna kohta, oli hääletustulemuste kokkulugemisel ja protokollimisel teinud pea iga jaoskond, ent samas ei olnud need eksimused märkimisväärsed. Ülelugemise käigus ei leitud vigu 17 komisjoni puhul.

Enamasti oli tegemist numbrite tõlgendamise ja sellest tulenevate osade sedelite kehtetuks või rikutuks tunnistamisest tulenevate muudatustega.
Valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp tõdes, et peamiseks vigade tekkimise põhjuseks oli kandidaatide rohkus ning valijate raskestiloetav käekiri. Leidus ka sedeleid, millele oli kirjutatud numbri asemel kandidaadi nimi või hoopis teises valimisringkonnas kandideerija number. Vaatamata sellele ei olnud seekord vigu rohkem, Sepa hinnangul võiks jaoskonnakomisjone hea töö eest kiita.

"Nii häälte lugemisele jaoskondades valimispäeva õhtul kui ka nende ülelugemisele esmaspäeval kulus suuremate jaoskondade tõttu ka arvatust rohkem aega. Linna valimiskomisjon aga ei kiirustanud omalt poolt ülelugejaid, meie jaoks oli tähtis tulemuse kvaliteet," ütles Sepp ja lisas, et ülelugemist jälginud 40-l vaatlejal pretensioone ei tekkinud.