4. oktoobril PBK-s eetrisse läinud saates "Inimene ja seadus" näidati tugevalt Leedu vastu suunatud ajalookäsitlust. Saatekülaliste väitel olevat Leedus vahetult enne taasiseseisvumist puhkenud venevastane hüsteeria, mida lõpuks Vene väed olid sunnitud teletorni ja raadiomaja juures maha rahustama. Leedu natsionalistid olevat venelasi rünnanud ja väeüksused polnud inimesi tapnud. Vilniuses hukkus aga 1991. aastal teletorni kaitsmisel 14 inimest. Tartu ülikooli kriminoloogia professor Jüri Saar on avaldanud arvamust, et Baltikumil tuleb Leedut laimu vastu avalikult toetada.

"Õiguslikust küljest toimunut vaadates saame tugineda kehtivale seadusele. Kui antud saatelõik on ka PBK Estonia programmis, siis selle telekanali puhul on tegu Läti jurisdiktsiooni all oleva televisiooniteenuse osutajaga, mis tegutseb Läti riikliku regulaatorasutuse NRTP antud loa alusel ja talle laienevad Euroopa Liidus audiovisuaalmeedia teenuste valdkonda reguleerivad nõuded," seletas Sookruus.

Sellest lähtuvalt ei saa meediateenuste seaduse järgi teisest riigist pärit televisiooni- ja raadioteenuste vastuvõtmist ja taasedastamist piirata.

Küll aga saaks TJA nõuda EL liikmesriigi või piiriülese TV Euroopa konventsiooniga ühinenud riigi teleprogrammi edastamise lõpetamist, kui programm on rikkunud meediateenuste seadusest tulenevaid nõudeid.

Näiteks ei tohi üheski saates õhutada vihkamist soo, rassilise või etnilise päritolu, veendumuste või usutunnistuse alusel või alavääristada õiguskuulekat käitumist või kutsuda üles õigusrikkumisele. Samuti ei tohi avaldada alaealistele sobimatut sisu, milleks on alaealiste füüsiline, vaimne või kõlbelist arengut kahjustav, vägivalda või julmust sisaldav sisu.

"PBK-s esitletud väidete sisu on raske üheselt kvalifitseerida vihkamise õhutamiseks või alaealistele sobimatu sisu levitamiseks, mille puhul saaks regulaatorasutus tegutseda seaduses antud alustel," tõdes Sookruus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid