Kahe kodaniku vahistamine seoses võimaliku narkokuriteoga on toimunud riigis, kus Eestil puudub oma lähetatud diplomaatidega välisesindus, teatas ministeerium. Samuti puudub Eestil saatkond, mis oleks kaasakrediteeritud Peruusse, mistõttu on ametliku informatsiooni saamine Peruu ametivõimudelt korraldatud läbi Peruu saatkonna Helsingis.

Välisministeeriumi sõnul on nad Peruu Helsingi suursaatkonnast palunud informatsiooni Eesti kodanike kinnipidamisest, kuid vastust seni saanud ei ole. Ministeeriumi konsulaarosakond on korduvalt püüdnud võtta ühendust Peruu asjaomaste asutustega, et saada täiendavat informatsiooni, paraku ei ole telefonitsi pöördumine olnud tulemuslik.

Reeglina järgneb palve esitada küsimused ja soovid kirjalikult, kuid ka sellisel kujul pole tagasiside saabunud. Samas on välisminsiteerium olnud pidevalt ühenduses Eesti aukonsuliga Limas, kes on leidnud ka võimaliku advokaadi, kes võiks konkreetse juhtumiga tegeleda. Lisaks on ministeerium palunud kaasabi Soome aukonsulilt Cuscos.

Välisministeeriumi pressiesindaja rõhutas siiski, et aukonsul on asukohariigi lugupeetud ja kõrgel ühiskondlikul positsioonil olev isik, kes oma teadmiste ja oskustega edendab Eesti ja oma asukohariigi vahelisi suhteid erinevates valdkondades. Kindlasti saab aukonsul vastavalt võimalustele aidata esindatavat riiki konsulaarabi osutamisel. Samas ei ole aukonsuli tegevus esindatava riigi poolt tasustatav ning seepärast tuleb tal kõik esindusülesannetega seotud kulud endal kanda.

Eesti riik ei tasu kinnipeetute kulusid advokaatidele ega tõlkidele. Seetõttu on lahtine ka küsimus, kes kannab palgatava advokaadi kulud. Riigipoolse kaitsja saamisest pole Peruu ametkonnad välisminsiteeriumile teada andnud.

Kinnipeetuil on õigus saada teavet neile arusaadavas keeles, sealhulgas süüdistusi ning otsuseid. Senised püüdlused enisele leida eesti keelt valdavaid isikuid Peruus ei ole vilja kandnud. Välisministeeriumi hinnangul ei pruugi kinnipeetud eestlaste keelteoskus olla piisav erinevatele küsimustele vastamiseks.

Juhtumi uurimisega tegeleb kohalik prokuratuur.

Eesti päritolu Anneli (19) ja Anne Maarja (22) üritasid 5. oktoobril lennukisse smugeldada suures koguses narkootikume. Naised tabati reede hommikul Lõuna-Peruus Alejandro Velasco Astete del Cusco nimelises rahvusvahelises lennujaamas. Nende käsipagasi rutiinse kontrolli käigus leiti kohvri seinte ja kaane vahelt 5815 grammi kokaiini.