Kokku pandi toime 99 vargust. Eestis mõisteti seoses 56 vargusega süüdi 25 inimest. Lätis pandi toime 43 vargust. Ohvritele mõisteti kompensatsioonina välja ligi 550 000 eurot, teatab väljaanne Sofia Globe.

Eesti, Läti ja Leedu võimude ühine uurimisgrupp, mis sai toetust Euroopa Liidu õigusalase koostöö organisatsioonilt Eurojust ja Europolilt, nurjas ka nelja asjaga seotud Leedust pärit mobiilse organiseeritud kuritegeliku rühmituse tegevuse Eestis ja Lätis.

Tegemist oli ühe suurema ja pikaaegsema riikidevahelise ühise juurdlusega Balti regioonis, mis kestis 2009. aasta aprillist 2012. aasta aprillini.

Ühise uurimisgrupi Eesti-poolne juht, juhtiv riigiprokurör Heili Sepp ütles, et Eesti on alates 2007. aastast osalenud 25 ühises uurimisgrupis (ingliskeelse lühendiga JIT).

„See niinimetatud „JIT Balcar“ on olnud suurim ajaliselt ja ressursside osas. See JIT andis väärtuslikke kogemusi ja lahendusi rahvusvahelise koostöö mõttes,“ ütles Sepp. „Rahvuslike õigussüsteemide erinevustest ülesaamine nõudis palju loovust. Õnneks oli meil see eelis, et töötasime väga kogenud inimestega. Märkimist väärib ka lõpptulemus – 11 otsust ja 25 süüdimõistmist,“ ütles Sepp.