Kantselei avalike suhete osakonna juhataja
rääkis Delfile, et aia projekteerimise käigus kooskõlastatakse kõik aspektid nii muinsuskaitse kui ka Kadrioru pargiga, et saavutada tasakaal julgeoleku ja muinsuskaitse- ning looduskaitse nõuete vahel.

"Hetkel ollakse põhimõttelise lahenduse väljatöötamise ja läbirääkimiste etapis. Küll aga on selge, et piirdeaed jätab tallinlastele ja Kadrioru külalistele presidendi kantselei esise avatuks ega sega hoone vaadeldavust," lubas Pert.

Kadrioru pargi juhataja Ain Järve kinnitas Delfile, et nad on tõepoolest enda ettepanekud kantseleile esitanud ja need on väidetavalt ka arvesse võetud. Samas näeks Järve ka vajadust laiema arutelu järele, kuna rajatav aed peaks sobima nii praegusesse pargi keskkonda, kui arvestama ka tulevikuplaanidega.

"Näiteks on plaan ka taastada lossi kõrval oleva Peetri maja aed, mis peaks sobituma lossi ja selle aiaga hiljem nende orgaanilisse keskkonda" selgitas Järve. 

Tallinna kultuuriväärtuste ameti spetsialist Kaarel Truu sõnul ei ole hetkel kantselei neile ametlikku taotlust esitanud, kuid spetsialisti sõnul on nad kohustatud seda kindlasti enne ehitust tegema.

"Siin on ikkagi kindlad reeglid, mida järgida tuleb. Kindlasti peab säilima vaade lossile, aed ei tohi takistada liiklemist jne. Nad peavad seda ennem (ehitust - toim.) kindlasti kooskõlastama," ütles Truu Delfile.

Vajaduse tingis turvanõue

Vajaduse Kadrioru lossi ümber ehitatava aia järgi tekkis presidendi kantselei avalike suhete osakonna juhataja Piret Perdi sõnul sisejulgeolekuasutuste näpuviibutusest julgeolekumeetmete suunas. Nimelt on julgeolekuasutused, viimati politsei-ja piirivalveamet, korduvalt avaldanud arvamust, et presidendi kantselei esise lipuväljaku välisperimeetri piiramine transpordivahenditele on vajalik, kuna presidendi kantselei koos siinsete riigipea töö- ja esindusruumidega on valitsuse määruse kohaselt kõrgendatud rünnakuriskiga objektide nimekirjas.

"Pärast kaitseministeeriumis toimunud intsidenti koostatud PPA analüüs jõudis järeldusele, et presidendi kantselei hoone on liiga ligipääsetav nii jalgsi kui mootorsõidukitel liikuvatele inimestele, kelle kavatsused ei pruugi olla heasoovlikud. Probleemile on osundanud ka teiste riikide julgeolekuspetsialistid seoses Eestit külastanud riigipeadega. Seetõttu taotleski presidendi kantselei eelarvelisi vahendeid piirdeaia rajamiseks," teatas Pert.

Samas ei ole hetkel veel tehnilisi detaile kantseleil võimalik avaldada, sest projekteerimine on alles esialgse eskiisi tasemel ja me ei oska veel öelda, kui pikk, kui lai, mis materjal jms. Küll on aga kinnitatud, et ehitamine saab toimuma hanke korras ja selle käigus selgub ka lõplik hind ja aeg.