Dokumendis jutustatakse lühidalt ümber Tolokonnikova varem avaldatud kiri, kus ta räägib töötingimustest Mordvas asuvas paranduskoloonias number 14, kus ta karistust kannab. Kinnipeetavad, kes õmblevad politseinikele vormiriiestust, peavad töötama 16 tundi päevas, kusjuures neid ei lasta isegi tualetti. Uneaega jääb kinnipeetavatele vaid neli tundi ööpäevas, vahendab Lenta.ru.

Advokaat Sergei Golubok ütles, et koloonias tehtav töö ei lange kokku „sunnitöö“ rahvusvahelise definitsiooniga. Ometi juhtis ta tähelepanu sellele, et töötingimused koloonias ei vasta Vene Föderatsiooni töökoodeksile ja rahvusvahelistele normidele, mis võimaldab eriraportööril selle küsimusega tegelda. Samuti palus Golubok arvestada soolise komponendiga.

Tolokonnikova esindaja palus eriraportööril nõuda Venemaa valitsuselt informatsiooni tema seisundi kohta. Eriraportöörile tehti ettepanek soovitada vajaduse korral Venemaal lõpetada orjusega sarnaneva sunnitöö praktiseerimine laagrites.