Ka 20% noormeestest otsustas ajateenistusse tulla vabatahtlikult. Värsked ajateenijad asuvad teenistusse staabi- ja sidepataljonis, kaitseväe logistikakeskuse logistikapataljonis, 1. jalaväebrigaadi tagalapataljonis, pioneeripataljonis, suurtükiväepataljonis, Viru jalaväepataljonis, õhutõrjepataljonis, Kuperjanovi jalaväepataljonis ja vahipataljonis.

Neidudest viis suundub 1. jalaväebrigaadi ja viis Kirde kaitseringkonna pioneeri-, suurtükiväe- ja õhutõrjepataljoni.