Menetluskulude katteks peab Pavlihhin tasuma kokku 482,88 eurot.

Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt avaldas Pavlihhin 2012. aasta teisel poolel vahi all viibimise ajal riigisaladusega kaitstud teavet Tartu vanglas teistele vahistatutele, kellel ei ole riigisaladusele juurdepääsu õigust.

Kohus kohaldas Pavlihhinile kohtuotsuse täitmise tagamiseks tõkendi elukohast lahkumise keeld.

Kriminaalasja arutati maakohtus riigisaladuse kaitseks kinnisel kohtuistungil, kuid otsuse kuulutamine oli avalik.

Kohtumenetluse pooled saavad otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.

Pavlihhini eelmises süüasjas jõudis Tartu ringkonnakohus lahendini 24. mail, kui tühistas osaliselt Tartu maakohtu 5. veebruari otsuse ning mõistis Pavlihhini riigisaladuse avalikustamise süüdistuses õigeks. Samas jättis ringkonnakohus muutmata Pavlihhini süüdimõistmise ametiisiku poolt omastamises, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises.

Nende kuritegude eest jäi jõusse juba maakohtus mõistetud kaheaastane vangistus, mille hulka arvestati eelvangistuses viibitud kaheksa kuud ja 11 päeva. Seega jääb Pavlihhinil kanda veel üks aasta, kolm kuud ja 19 päeva vangistust, mis mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Samuti jäi muutmata Pavlihhinilt 480-eurose sundraha väljamõistmine. Ekspertiisikulu ja Pavlihhini kaitsjatasud kokku 39 851,20 euro ulatuses jäid aga riigi kanda.

See lahend siiski ei ole veel jõustunud, kuna riigikohus otsustas septembri alguses kaasuse menetlusse võtta.

Süüdistuse kohaselt, mille ringkonnakohus muutmata jättis, vormistas Pavlihhin aastatel 2006–2011 dokumendid erikuludeks mõeldud summade väljamaksmiseks. Uurimine tuvastas, et need summad ei jõudnud dokumendis näidatud isikuni.

Õigeksmõistva otsuse tegemisel leidis Tartu ringkonnakohus, et süüdistuse kohaselt Pavlihhini avaldatud teave ei olnud riigisaladus. Samuti leidis kohus, et isegi kui oleks tegu olnud riigisaladusega, ei toimunud selle riigisaladuse tahtlikku avaldamist.

Kohtuasja arutati riigisaladuse kaitseks kinnisel kohtuistungil.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid