„Õppuste Zapad 2013 lõppetapi plaani järgi oleks täna pidanud toimuma 76. diviisi umbes sajast inimesest koosneva dessantründeroodu ja kuue lahingumasina (BMD-2) dessant sõjaväe transpordilennukitest Il-76,“ ütles Šamanov RIA Novosti vahendusel.

„Isikkoosseis ja tehnika olid dessandiks valmis, aga õppuseid jälginud ülemjuhataja otsusel jäeti see äärmiselt ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu ohutuskaalutlustel ära,“ lisas Šamanov.

Šamanovi sõnul puhus merelt polügoonile puhanguline tuul kohati 20 meetrit sekundis.

„Kõrgeim ülemjuhataja otsustas inimeste ja tehnikaga mitte riskida. Nii ta mulle ka ütles. See ei ole ikkagi sõda, vaid õppus,“ ütles dessantvägede ülem, lisades samas, et isegi sellistes oludes on dessantväelased valmis langevarjuhüpeteks.

Kaks Il-76 kuue BMD-2-ga (mõlemal lennukil kolm masinat) jõudsid Šamanovi sõnul neljapäeval juba Pihkva lähedalt Krestõ lennuväljalt õhku tõusta ning jõudsid ka polügoonini ja lendasid selle kohal ette antud kõrgusel. Kolmas Il-76, mille pardal oli dessantväelaste rood, jäi aga Krestõ lennuväljale seisma ja käsku ootama.