Tegemist on Tallinna linna ja Elektriraudtee (Elroni) piletihindade hüvitamise lepinguga, mille tähtaeg on kuni 31. detsember 2014.

Lepingu kogumaksumus on 375 000 eurot, millest 2013. aastal tuleb linnal maksta 75 000 eurot ja 2014. aastal 300 000 eurot.

Hüvitamine toimub vastavalt tegelikult sooritatud sõitudele aruannete alusel ja eelnimetatud summad on piirsummad, millest rohkem ei hüvitata.

Lepingu tähtaega võib pikendada poolte kokkuleppel vastavalt selleks otstarbeks eraldatud eelarve vahendite arvelt.

Alates 2013. aasta 1. jaanuarist kehtib Tallinna ühtses piletisüsteemi ühistranspordivõrgus tasuta sõiduõigus kõigile tallinlastele. Seoses sellega on paljud seni raudteed eelistanud inimesed hakanud kasutama Tallinna busse, trolle ja tramme.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Tallinna ühistranspordivõrgu ja reisirongide paremaks integreerimiseks, sõitjatele suurema valiku võimaldamiseks ja linna ühistranspordisõidukite koormuse vähendamiseks on vajalik tasuta sõiduõiguse kehtestamine eelpool nimetatud sõitjaterühmal ka Elektriraudtee esimeses tsoonis ehk Tallinna linnas.