"Mistahes väeosa professionaalne jõud ja suutlikus, saab alguse eelkõige isikkoosseisust ja iga sõduri oskustest. Nii suunan ka mina oma pingutused ja energia väljaõppetaseme säilitamiseks ja edasi arendamiseks," ütles major Sirman.

Lisaks vahipataljoni kaitseväelastele võttis pidulikust rivistusest ja väeosa ülemate vahetuse tseremooniast osa ka varasem vahipataljoni ülem ja praegune Põhja kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Rene Brus, kes andis uuele pataljoni ülemale üle väeosa lipu.

Major Kaido Sirman alustas kaitseväeteenistust ajateenijana 1992. aastal Viru üksik-jalaväepataljonis. Aastatel 1993 - 2001 teenis ta erinevatel ametikohtadel Kaitseväe lahingukoolis, Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. Aastal 2003 asus major Sirman ametisse Kaitseväe peastaapi sõjalise valmisoleku ja mobilisatsiooni sektsiooni ülemana.

Major Sirman on lõpetanud Kaitseväe lahingukooli allohvitseride kursuse ja Soome Maakaitsekõrgkooli ohvitseri kursuse. Kolonelleitnant Kalle Teras jätkab teenistust Kaitseväe peastaabis.

Vahipataljon on spetsialiseerunud jalaväe ja sõjaväpolitsei üksuste väljaõpetamisele. Samuti täidab vahipataljon kaitseväelisi esindusfunktsioone, tagab presidendi kantselei auvahtkonna ja paneb välja aukompanii riiklikeks ja kaitseväelisteks tseremooniateks. Vahipataljonis teenib hetkel 246 ajateenijat ja 47 kaadrikaitseväelast.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid