Siim Valmar Kiisleri sõnul arvatakse sageli, et võimekusindeksi abil üritatakse lihtsalt valdu üksteisele vastandada ja näidata, kus on püüdlikud ja kus laiskvorstid. "Aga indeksi mõte on luua Eestis pädev metoodika, mis võimaldaks mõõta näiteks valdade muutumist ajas, nii et omavalitsused saaksid järeldusi teha ja oma arengut aastate lõikes vaadelda" ütles Kiisler.

Minister lisas, et muidugi annab indeks võimaluse end ka naabriga kõrvutada. "Eriti kasulik on võrrelda end sarnase suuruse või sarnase strateegilise asukohaga vallaga," sõnas minister. Võimekusuuringute andmeid kasutatakse tema sõnul ka valdade ühinemisläbirääkimistel, et kaaluda, kellel oleks ühinemisest rohkem võita ja kellel kaotada.

Riigilt raha juurde ei saa

Tänavu on indeksis eraldi vaadeldud kohalike omavalitsuste vabatahtlikke initsiatiive ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise suunal. Kiisleri hinnangul on see üks oluline võimalus, kuidas mahajäänud valdasid järele aidata. "Valdadele puhub elu sisse ettevõtlus, mitte ainult ülesvuntsitud koolid ja lasteaiad - kahjuks on meil aastaid vastupidi mõeldud," ütles minister.

Kiisler rõhutas, et ta ei pea ettevõtluse arendamise all silmas mitte helkurvestidega töö imiteerimist, vaid ettevõtjatele kontaktide ja võimaluste loomist, mis nõuab vallajuhilt ka teatud ettevõtluspädevust. Kõrgema taseme koostöö ettevõtjaga näeb ette ühist ja eesmärgipärast taristu ja hariduse arendamist. "Saaremaa on suurepärane näide: kui tahad saada edukaks väikelaevaehitajaks, tuleb sinna minna," ütles Kiisler.

Minister rääkis, et tavapäraselt pakutakse valdade järeleaitamiseks välja maksusüsteemi muutmist või küsitakse riigilt raha juurde. "Maksusüsteemi muutmine ei lahenda võluvitsana kõiki probleeme," sõnas minister. "Võib ju lubada koha peal kehtestada igasuguseid makse, kasvõi 100% inimese tuludest kokku korjata ja siis ümber jagada. Aga ka siis jagab Viimsi vald ümber viimsilaste raha ja Mikitamäe mikitamäelaste raha. Ainult jääb arusaamatuks, mida mikitamäelased sellest võidavad?“ arvas Kiisler.

Riigilt raha küsimise kohta arvas Kiisler, et üldine maksukoormus Eestis on niigi kõrge ja kui seda tõsta ei taheta, tuleks kohalikele omavalitsustele raha juurde pumpamisel nende vastutusala laiendada ja neile rohkem ülesandeid delegeerida.