Eile kirjutas Saksa ajaleht Bild, et Saksamaa luureandmete järgi korraldati keemiarünnak Süürias ilma Assadi loata, mis räägib vastu senisele veendumusele, et rünnakute taga oli just Assad. Hetkel ei naudi USA president Barack Obama Süüria ründamise osas ka erilist avalikku toetust.

Siiski usub Ossinovski, et keemiarelva kasutamine ei jää reaktsioonita. "Osa inimesi ei ole küll lõpuni veendunud, et keemiarünnakud viidi läbi Süüria valitsuse käsul, seepärast tuleb kindlasti jätkata tõendusmaterjali esitamist avalikkusele ning oodata ära ÜRO ekspertide arvamus," sõnas ta.

Ossinovski isiklik veendumus on, et keemiarelva kasutati Süüria armee poolt taktikaliselt oma positsioonide kindlustamiseks Damaskuses, kus tavarelvastus mässulisi eemale lüüa ei aidanud. "Kas käsu selleks andis Assad ise või mõni tema kindralitest, ei oma siinkohal absoluutselt mingit tähtsust – vastutus on selgelt režiimi peal," ütles ta.

Ossinovski toonitas, et isegi juhul, kui keemiarelva oleks kasutanud mässulised, oleks Assadi valitsus ikkagi vastutav, et ei suutnud keemiarelva kasutamist tõkestada."Süürial on olnud võimalus liituda keemiarelvade konventsiooniga ning hävitada oma varud, mida nad ei ole teinud," sõnas Ossinovski.

Tema hinnangul oleks Süüria karistamata jätmine tõsine moraalirisk, kuna keemiarelva kasutamine on väga tõsine sõjakuritegu.