"Võimalike kriiside tekkimisel peavad reservarmeel põhinev kaitsevägi ning vabatahtlikkusel baseeruv Kaitseliit olema valmis reageerima," ütles kaitseväe peastaabi sõjalise valmisoleku ja mobilisatsiooni jaoskonna ülem major Argo Reidla, kelle sõnul on oluline, et valmisolekut regulaarselt testitaks ning iga asjaosaline teaks täpselt oma ülesandeid.

Õppuse stsenaariumi kohaselt saavad sõjaliste üksuste komplekteerijad ehk formeerijad signaali ning koonduvad järgnevalt ettenähtud piirkondadesse, et läbi viia väeüksuste varustusega komplekteerimine. Õppusel saadud kogemusi kasutatakse 2015. aastal aset leidva sõjalise valmisoleku õppuse "Siil" ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Üksuste komplekteerimine koosneb üksuste liikmete vastuvõtust, arstlikust kontrollimisest, varustamisest, relvastamisest, üksustesse koondamisest ning ettevalmistusest täiend- ja koostegevusõppeks. Õppusest võtavad osa kaitseringkondade kaitseväelased, kaitseliitlased ja reservväelased.

Paralleelselt õppusega Suur Vanker viivad kaitseministeerium, Kaitseressursside Amet ja kaitsevägi koostöös tsiviilettevõtetega läbi sundkoormiste rakendamise õppuse "Kratt 2013", mille käigus testitakse riigi ja ettevõtete valmisolekut koostööks sõja ajal.