Peaminister Ansip ütles kohtumisel, et koostöö Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku ja riigi institutsioonide vahel on hea ning tänas selle eest Tema Pühadust patriarh Bartolomeust ja metropoliit Stefanust.

Nii Eesti riigil kui ka Eesti Apostliku Õigeusu Kirikul on käimas juubeliaasta. Peaminister õnnitles patriarhi kiriku autonoomia saavutamise 90. aastapäeva puhul ning ütles, et Tema Pühaduse külaskäik teeb Eestile ja õigeusu kogukonnale au.

Peaminister tunnustas patriarhi ka tema isikliku panuse eest õigeusu koguduste ülesehitamisel Eestis ja teistes riikides pärast Nõukogude Liidu lagunemist.

Kohtumisel räägiti ka erinevatest koostöövormidest riigi ja kiriku vahel. Peaminister Ansip tõi näite, et riik panustab kaplanite tösse politseis, kaitseväes ja vanglates. Läbi kahe aasta on püsinud samana ka kirikute ja pühakodade korrastamisele riigieelarvest eraldatav raha. 2013. aastal eraldas valitsus 722 800 eurot, millest 36,4 protsenti kuulub Eesti Apostliku Õigeusu Kirikule.

Peaminister avaldas ka heameelt, et pärast patriarhi viimast külaskäiku on kirikuvarade küsimus lahenduse saanud.