Ühiselt toonitati, et kriisi lahendamisel tuleb kaitsta tsiviilelanikke ja vältida üldse inimohvreid ning hoida ära konflikti laienemine regioonis.

Riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid peavad enam abistama põgenikke, kelle arv suure kiirusega kasvab.

Ergma väljendas kohtumisel patriarh Bartolomeusile lugupidamist seoses Konstantinoopoli patriarhaadi Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku autonoomia tunnustamisega 90 aastat tagasi.

„Toonane otsus oli väga õigeaegne ja toetas Eestis kindlustunnet omariikluse rajamisel. See oli kindel vundament Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule, mis võimaldas säilitada nõukogude võimu perioodil ajaloolise ja juriidilise järjepidevuse eksiilis ning lubas hiljem restitutsiooni korras taastada kiriku tegevuse järjepidevuse Eestis,“ märkis Ergma.

Kohtumisel rõhutati inimõiguste kaitsmise ja usuvabaduse tagamise tähtsust maailmas. Tõdeti erinevate kirikute omavaheline koostöö olulisust, samuti riikide tihedat dialoogi usuorganisatsioonidega, et luua rahulikum maailm ja vältida erinevate arusaamade vaheliste konfliktide laienemist ning nende muutumist pingekolleteks.

Kohtumisel osalesid Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja liikmed Annely Akkermann ning Olga Sõtnik.