President Toomas Hendrik Ilves kohtus täna Kadriorus Konstantinoopoli – Uue Rooma – peapiiskopi ja oikumeenilise patriarhi Bartolomeusega.

President Ilvese sõnul on patriarh Bartolomeuse juba kolmas Eesti külastamine selgeks kinnituseks meie suurepärastest suhetest ning teineteisemõistmisest. Tänavu möödub ka 90 aastat, kui Oikumeenilise Patriarhaadi Püha Sinod väljastas akti Eesti Õigeusu Kiriku autonoomia kohta.

„Nii nagu selle pea sajandiga on Eesti rahvas saanud tunda rõõmu vabadusest ja vabaduse uuesti võitmisest, ent samas olnud traagilisel ja ülekohtusel moel sunnitud valulikke hetki kogema, on see aeg ka Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku jaoks tähendanud nii rõõmupäevi kui samuti kannatusi,“ ütles president Ilves. „See aeg on ka tõestanud, et hirmule ja ebaõiglusele rajatud kunstlikud müürid ei saa püsima jääda. Suurel eurooplasel, Tšehhi ekspresidendil Václav Havelil oli õigus, kui ta sõnastas aja kulgemise ühe lootustandvama ja kaunima seaduspärasuse: „Tõde ning armastus lämmatavad valed ja vihkamise.““

Selles teadmises peitub lootus kõigi nende jaoks, kes on ikka veel sunnitud puudust ja nälga taluma, hirmu tundma ning rõhumise ees jõuetult taanduma, rõhutas Eesti riigipea.

Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat ning patriarh Bartolomeus on seisnud nende eest, kes pidanud aastaid kannatama vaimse ja füüsilise vägivalla all, samuti on patriarh olnud omamoodi sillaehitaja ning lepituse otsija – püüdes kokku tuua neid, kes jagavad samu väärtusi, kuid kes aja jooksul on paraku sunnitud erinevaid teid astuma, rääkis president Ilves, pöördudes patriarh Bartolomeusi poole: „Teie Pühadus on tõestanud, et hoolimine ja kõnelemine, kahekõne ja mõistmine, kaastunne ja lohutus on need, mis võivad muuta inimesi ja maailma. Jõud ja mõju, mis on Teie sõnadel ja tegudel, on tõkkeid ületav.“

President Ilvese sõnul on Eesti viimase kahe aastakümnega loonud vaba demokraatliku ühiskonna ning rahvusvahelise kogukonna vastutustundliku liikmena panustab sellesse, et maailm oleks rahulikum, turvalisem ja kestlikum.

„Seetõttu ei jää me ükskõikseks, kui keemiarelva rünnakus hukkuvad lapsed, kui brutaalse vägivalla ohvriteks langevad tsiviilkodanikud, kui iga päev sureb nälga tuhandeid inimesi, kui kahjutules hävib põlismets ning meie hoolimatusest närbuvad aasad ja kuivavad järved. Nii on ka Teie tegevus keskkonnaprobleemide teadvustamisel ning esile tõstmisel väärtusliku inspiratsiooni ja motivatsiooni allikaks,“ ütles Eesti riigipea, tervitades patriarh Bartolomeust.

Oikumeeniline patriarh kinnitas enda tervituskõnes, et „teekond läbi ajaloo, läbi saatusepöörete ja raskuste näitab eesti rahva töökust ja visadust, pürgimist ideaalide poole ja igatsust nende järele“. „Eesti on teinud ära suure töö ja pannud kindla aluse tulevikule ning pidanud oluliseks keskkonnakaitset ja inimisiksuse väärikust, sammunud usus, armastuses, tasaduses, kannatlikkuses ja tões kõige hea ja kiitusväärse poole,“ ütles patriarh Bartolomeus.

Patriarh kohtub visiidi käigus veel ka riigikogu esimehe Ene Ergma, peaministri Andrus Ansipi, välisminister Urmas Paeti, Tallinna linnapea Edgar Savisaare ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajatega.