"Seoses suvel hukkunud tsirkuseelevant Mediga on ühiskonnas selgelt õhus küsimus, kas tsirkuses võiks lubada loomade kasutamist või mitte. Tuleb möönda, et teema on mitmetahuline ja arvamused vastandlikud ning vajab seepärast põhjalikku läbimõtlemist," ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Seedri sõnul väga lihtsaid vastuseid pole, sest ristuvad loomade heaolu, kultuuri ja keskkonda puudutavad küsimused.

Ümarlaual said erinevad osapooled tutvustada oma seisukohti ja nüüd on ministri sõnul on edasiste arutelude küsimus, kas riik peaks loomade tsirkuses kasutamist senisest põhjalikumalt reguleerima.

"Võtame ministeeriumis teema põhjalikult kaaluda, kas valdkonnas oleks vaja täiendavaid regulatsioone või hoopis põhimõttelist otsust tsirkuses loomade kasutamise lubatavuse kohta," ütles Seeder.

Ministri sõnul on plaanis põhjalikult tutvuda ka teiste riikide kogemusega. "Euroopa riikides on küsimus reguleeritud väga erinevalt," lisas minister.

Eesti Loomakaitse Seltsi meediajuhi Annika Lepa sõnul leiab selts, et on aeg mitmete teiste riikide eeskujul loomade kasutamine tsirkuses keelustada.

"Loomade kasutamine tsirkuses pole õigustatud ja selleks on viis peamist põhjust: eetilis-kultuurilised, õiguslikud, teaduslikud, majanduslikud ja hariduslikud," selgitas Lepp.

Lepp lisas, et loomade tervise ja heaolu tagamine on nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil olulise valdkonnana tunnustatud ning kajastab ühiskonna hoiakuid ja eetilisi tõekspidamisi.

Seda tõendab ka Eesti Loomakaitse Seltsi ja liikumise Loomade Nimel mõne kuuga loomade tsirkuses kasutamise keelustamiseks kogutud ligi 12 000 allkirja. "See osutab sellele, et tegemist ei ole kitsa ringkonna eelistustega, vaid ühiskonna poolt laiemalt hukkamõistetava tegevusega," ütles Lepp.

Ümarlaual osalesid Eesti Loomakaitseseltsi, Eestimaa Loomakaitse Liidu, Eesti Maaülikooli, Veterinaar- ja Toiduameti, Keskkonnainspektsiooni, Tallinna Loomaaia, Keskkonnaministeeriumi, Tsirkusetuuri korraldava Leifi Rahvusvahelise Meelelahutuse OÜ ning ministeeriumi esindajad.