Vanemleitnant Mardo sõnul on tegemist vastutusrikka ülesandega, uuendamisprogrammi lõppedes saab Eesti kolm kaasaegse miinitõrjetehnoloogiaga varustatud miinijahtijat, vahendas kaitseväe peastaap.

"Laev on väga heas korras, eelmine komandör on teda hästi hoidnud," ütles vanemleitnant Mardo eile Miinisadamas aset leidnud tseremoonial, kus ta võttis laeva juhtimise üle kaptenmajor Villu Klesmannilt, kes jätkab teenistust mereväe miinisõjainfokeskuse ülemana, täites samaaegselt ka miinilaevadivisjoni ülema ülesandeid.

Miinijahtija Ugandi kuulub koos Sakala ja Admiral Cowaniga mereväe Sandown-klassi miinilaevade hulka. Kõigil kolmel laeval seisab ees miinijahtimisrelvastuse uuendamine. Ugandi on esimene laev, mis vanemleitnant Mardo juhtimisel moderniseerimisele suundub.

Vanemleitnant Mardo asus mereväes tegevteenistusse 1999. aastal. Ta on täitnud miinijahtija Wambola relvastusohvitseri, komandöri abi ja komandöri ülesandeid, töötanud kaitseministeeriumis Sandown-klassi miinijahtijate laevahanke projektiohvitserina ning teeninud mereväe staabi operatiivjaoskonna staabiohvitserina. 2009. aastal täitis ta samuti Ugandi komandöri ülesandeid.

Ta on lõpetanud Eesti merehariduskeskuse laevajuhtimise erialal, Tartu ülikooli Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal ning osalenud erinevatel miinitõrjeohvitserikursustel Ameerika Ühendriikides ja Belgias.

Pärast Eesti liitumist NATO-ga on merevägi olnud kaitseväe suurimaid panustajaid NATO reageermisjõududesse. Mereväe miinijahtijad kuuluvad regulaarselt NATO miinitõrjelaevade gruppi. Kuni novembri lõpuni panustab Eesti üksuse tegevusse Ugandi sõsarlaevaga Admiral Cowan, mis muuhulgas osaleb sel sügisel Poolas aset leidval reageerimisjõudude suurõppusel Steadfast Jazz.