Koolis on kohti ligi 450 õpilasele kolmes paralleelis I kuni VI klassini, teatas Viimsi vald.

Viimsi vallavanema Haldo Oravase sõnul teeb Randvere kooli eriliseks see, et nii õpitingimused, personal kui ruumilahendused on sobilikud hariduse andmiseks ka haridusliku erivajadusega lastele.

Viimsi abivallavanem Jan Trei lubas, et kindlasti ei jää Randvere kool viimaseks kooliks, mis Viimsisse ehitatakse.

Randvere Kool alustab oma esimest õppeaastat 145 õpilasega. Kokku alustab koolis õppeaastat seitse klassikomplekti: kolm esimest, kaks teist, üks kolmas ja üks neljas klass.

Õpetajaid on uues majas kakskümmend üks: seitse klassiõpetajat ning seitse klassiõpetajat-eripedagoogi, kes alustavad tööd haridusliku erivajadusega õpilaste väikeklassidega.

Hariduslike erivajadustega õpilaste plokis alustab 7 väikest klassi 17 õpilasega, kohti on selles plokis 40 õpilasele. Koolil saab olema koostöölepe erahaiglaga Fertilitas, et lapsed saaksid vajadusel kohapeal kätte soovitud rehabilitatsiooniteenuse.

Randvere Kool on mõeldud 432 õpilasele ehk kolmele paralleelile I – VI klassini. Koolis on muusika- ja kunstiklassid, tööõpetuse ruumid, raamatukogu ning spordikompleks.

Hoone õppeplokid on jaotatud eraldi pesadena hoone kolmele teljele, mida läbib siduv koridor. Õppeplokkide vahelised alad on lahendatud kooli üldaladena nagu näiteks söögiala, raamatukogu ja aula.

Spordisaal on projekteeritud suurema mahuna ühele kolmest teljest. Klassid on jaotatud astmete kaupa pesadesse (klassiastme kaupa - 3 paralleeli ühes pesas). Pesa suuruseks on umbes 350 ruutmeetrit.

Pesades on 3 klassiruumi, garderoob, ühisruum ühisõppeks või vahetundideks ning tualetid. Lisaks on pesades õpetajatele tööruum, et võimaldada õpetajatel olla õpilastega kogu koolipäeva vältel.

Igal pesal on oma sisehoov, kus on võimalik viia läbi õuesõpet. Erivajadusega laste plokis on 5 väiksemat klassiruumi, individuaalõppe võimalusega puhkeruumid ning teraapiaruumid. Lisaks erivajadustega laste plokile on eraldi ruumid psühholoogile, sotsiaalpedagoogile, kooliarstile, logopeedile ja eriteraapiale.

Randvere kooli projekti autorid on Inga Raukas, Mart Kadarik ja Matthias Klitzsh. Projekteerija on OÜ Arhitektuuriagentuur. Koolihoone tuleb kahekordne netopinnaga 5772,8 ruutmeetrit. Ehituse maksumuseks kujunes 6,4 miljonit eurot. Kooli ehitas Fund Ehitus OÜ.