Rae vallavanem Mart Võrkkaev usub, et eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses oleks kasv olnud mõnevõrra suurem ilma Tallinna "tasuta teenuseta", kuid samas leiab ta, et inimese tulumaksuosa peaks laekub sinna, kus ta tekitab infrastruktuuri kulusid. "Selles ei ole midagi halba, kui Tallinnasse enam end elanikuks registreeritakse," leiab vallavanem.

Alates märtsist 2013 on Tallinnast Rae valda tulnud 82 inimest rohkem, kui on vallast läinud Tallinna.

Pealinna ebaeetiline käitumine


Kiili vallavanem Valeri Kukk möönis aga, et inimeste vähenemine on vallale probleem. Samas ei ole midagi erilist vald lahkujate "pidurdamiseks" ette võtnud ning spetsiaalseid kinkekampaaniaid ei kavatseta korraldada. "Riigil peaks olema endal selgroogu, et jõulisemalt seadustada kohustus koos sanktsioonidega, et inimesed registreeriksid end ikka elukohajärgselt. Täna aga rikuvad ka ministrid seda seadust, miks siis tavakodanikud peavad seda järgima?" küsis Kukk.

Saue vallavanem Andres Laisk ütles, et esimese kuue kuuga on Tallinnasse lahkunud 234 ja Tallinnast Sauele elama tulnud 124 inimest, saldo on seega 110 Tallinna kasuks. „Võrreldes viimase nelja aastaga on elanike arvu kasv Saue vallas pidurdunud, aga see on tingitud muuhulgas sellest, et 2010–2012 aastal kasvas valla elanike arv registri andmetel veel suhteliselt kiiresti vaatamata ehitusbuumi lõppemisele,“ sõnas Laisk.

Vallavanem ei pea õigeks seda, et olukorras, kus rahvaloenduse andmetel on Tallinnas niigi juba vähem elanikke kui registri andmetel, meelitatakse inimesi kunstlikult ennast Tallinna elanikuks registreerima. „Selline agitatsioon on otsene seaduserikkumisele ajendamine, sest seaduse alusel peaks kodanik olema registreeritud elama sinna, kus ta tegelikult elab,“ sõnas Laisk.

Harku vallavanem Kaupo Rätsepp ütles, et aasta esimese seitsme kuu jooksul on Harku vallast lahkunud 562 inimest, kellest 402 on ennast registreerinud Tallinna elanikuks. Rätsepa sõnul pole tegemist kasvava trendiga.

"Suurim lahkujate arv oli aasta esimesel kuul, seejärel see stabiliseerus. Maikuus oli saabujaid lahkujatest rohkem, juunis vahepealsel tasemel ning juulikuus oli saabujate ning lahkujate arv peaaegu võrdne," sõnas Rätsep.

Tasuta ühistransport mõjutab


Saku vallavanema Kuno Rooba sõnul on viimase kuue kuuga jooksul valla elanike arv küll 22 inimese võrra vähenenud, kuid mullu 1. jaanuari seisuga ikkagi 88 võrra suurenenud. "Eelmise aasta lõpus ja selle alguses pöördus saabujate lahkujate number lahkujate kasuks. Selgelt eristusid detsember ja jaanuar, mil lahkujaid oli tunduvalt rohkem kui saabujaid," sõnas Rooba.

Rooba sõnul on Tallinna tasuta ühistranspordiga seotud elukohavahetus Saku vallas tuntav, kuid see ei ole valla elanike arvu taustal märkimisväärne ega mõjuta oluliselt eelarvet.

Viimsi vallavanem Haldo Oravase sõnul on Tallinnast Viimsi valda registreerinud üsna palju inimesi ning saldo on aastate lõikes valla kasuks.

"Samas on vahe siiski märgatav - 2012. aastal tuli Tallinnast Viimsisse n-ö ametlikult elama 401 inimest ja Tallinnasse lahkus 224 inimest. Selle aasta esimese viie kuuga on aga Tallinnasse lahkunud 498 ja Tallinnast Viimsisse registreerinud 381 inimest ehk siis on suhe vastupidine võrreldes eelmise aastaga," selgitas Oravas.

Vallavanema sõnul on rahalist kaotust või võitu raske hinnata, sest maksumaksjate arv fikseeritakse igal aastal 1. jaanuari seisuga. "Sama kuupäev on oluline ka selles mõttes, et kõik, kes taotlevad kodualuse maamaksu vabastust järgnevaks aastaks, peavad olema elukohajärgses omavalitsuses registris. Kui vahepeal (aasta keskel) tasuta ühistranspordi pärast ka mujale registreerutakse, siis need, kes 1. jaanuariks tagasi registreeruvad, on terve järgneva aasta ikkagi valla maksumaksjad," ütles Oravas.