Viimastel päevadel on Eesti avalikkust vapustanud Viljandi linnaisade käitumine juunikuus Saksamaal toimunud hansapäevadel, kus joobes linnajuhid rikkusid enda käitumisega folkansambel Paabeli kontserdi.

Poliitikud on bändiliikmete ees vabandanud, ent jäävad endale kindlaks väitega, et nad ei esindanud tol hetkel Viljandi linna.

Küsimusena jäi õhku rippuma aga põhjendus sellele, miks nii hansapäevade fiaskol osalenud Tarmo Loodusele, Ardo Agaslillale, Loit Kivistikule kui ka avalike suhete osakonnale ning turismiametisse saadetud avalikku kirja Viljandi dokumendiregistrisse, kuhu üldjuhul sarnased pöördumised registreeritakse, seni lisatud pole.

Viljandi pressiesindaja Markus Peter Nageli sõnul on kõik juriidiliselt korrektne ning linnaisadel kohustust antud kirja avalikuks lugemiseks registreerida ei ole.

"Antud kirja pole lisatud avalikku dokumendiregistrisse, kuna tegemist oli isikliku tagasisidega koos ettepanekutega reisikaalastelt reisikaaslastele," ütles Nagel Delfile. "Seetõttu polnud kirjavahetus ametlik. Antud meili vahetuse mitte registreerimine on kooskõlas kehtiva asjaajamiskorraga ning oli eelnevalt kooskõlastatud linnasekretäriga."

"Isiklikule kirjale vastati isiklikult ja viivitamata," lisas Nagel.

Folkansambel Paabeli kirjast enda "reisikaaslastele", Tarmo Loodusele, Ardo Agasillale ja Loit Kivistikule nähtub, et muusikute "isiklik tagasiside" puudutas muu seas linnaisade taunimisväärset käitumist ühel Paabeli etteastel, mil Viljandit reklaamiva telgi juurde kogunenud paarsada inimest oli tunnistajaks linnajuhtide kriitikat mitte kannatavale käitumisele.

Väidetavalt hüüdnud Viljandi volikogu esimees ansamblile esinemise ajal „Ajage rohkem möla!” ning hüpanud seejärel nende sekka lavale ja hakanud luba küsimata kontrabassi mängima. Lavale astus ka abilinnapea Ardo Agasild, kes hakkas kontserdi ajal muusikutele lavale pirukaid suhu toppima.

Selliste näidetega ilmestatud kirja saatis ansambel Paabel Viljandi linnaametnikele juba juuli keskel vastusena linnajuhtide soovile üht muusikute lugu linna reklaamivas videoklipis kasutada. Koos käidi juuni keskpaigas Saksamaal Herfordi linnas toimunud rahvusvahelistel hansapäevadel Viljandit esindamas.

Paabeli solist ja torupillimängija Sandra Sillamaa rõhutas, et bänd on säärase käitumise eest kõigilt kirjas nimetatutelt – Tarmo Looduselt, Ardo Agasillalt ja ka avalike suhete ja turismiameti juhatajalt Krista Kullilt – isiklikud vabandused saanud. Vabandus tuli aga alles juulis pärast eelnimetatud kirja saatmist.