Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul registreeris politsei mullu Tallinnas ja Harjumaal kokku üldse 50 vägistamisjuhtumit ja neist üksikute puhul oli ohvriks alaealine.

"Üldjuhul on tegemist juhtumitega, kus naine on sattunud peo käigus võõrasse seltskonda või pidutsemise käigus tutvunud mehega, tarbinud alkoholi ning kaotanud mõistliku ettevaatlikkuse ja kontrolli oma tegutsemise üle. See tähendab, et alkohol on pärssinud võimekust olukorda adekvaatselt hinnata. Võimalik, et taolist olukorda on kuritarvitanud seltskonnas viibinud mees, kelle tegutsemist on samamoodi mõjutanud alkohol," selgitas Pikaro Delfile.

Samas lisab aga Pikaro, et tihti ei pruugi sellised seksuaalvahekorrad olla mehe poolt üldse pahatahtlikult pealesurutud, sest vahekorra ajal vastupanu ei ole ning ka sõnalist keeldumist ei pruugi üks joobes inimene selgelt väljendada ja teine joobes inimene ei pruugi seda mõista.

"Selgem mõistmine toimunu kohta võib saabuda alles joobe lahtumisel ja siis võib juhtunu meenutamine olla ebameeldiv. Paraku on politseile laekunud ka palju selliseid avaldusi naistelt, kes ise täpselt juhtunut ei mäleta, kuid arvavad, et neid on vägistatud. Üsna tihti antakse sellest politseile teada mitu päeva hiljem, kui võimalike vigastuste ja teiste vahekorrast tingitud jälgede fikseerimine on raskendatud," sõnas Pikaro.

Mida aga teha, kui oled sattunud vägistamise ohvriks? Siinkohal soovitab politsei kõigil, kel on kahtlusi, et nad on langenud vägistamise ohvriks, pöörduda politsei poole esimesel võimalusel, sest see aitab oluliselt kaasa juhtunu uurimisele ja kurjategija tabamisele.

"Ka paneb politsei kõigile südamele enne välja peole minekut mõelda paar sammu ette ning võõrasse seltskonda sattudes olla äärmiselt tähelepanelik ja ettevaatlik. Sellisel juhul tasuks piirata alkoholi tarbimist ning mitte võõraga kaasa minna, et vältida võimalikke ebameeldivusi ning kuriteo ohvriks langemist," ütles Pikaro.

Politseijuhi sõnul on tema arvates tänasel päeval Harjumaal naistel tänaval kõndides üpris turvaline, sest avalikes kohtades vägistamised on väga harvad juhtumid.

Keila linnas, kus viie aasta jooksul pole registreeritud ühtegi vägistamist, langes 5. augustil väidetavalt seksuaalkuriteo ohvriks 16-aastane tüdruk. Nii politsei kui ka prokuratuur on Delfile kinnitanud, et juhtumi uurimine käib ning kuna tegemist on alaealise tüdrukuga, siis selle detailidest ei ole hetkel veel võimalik rääkida.