Tänavune soe ja põuane suvi kuivatas mulla ning puude kehvemad lehed on kollaseks tõmbunud ja pudenevad. See võimaldab puudel veidigi vähendada selle vähese vee kaotamist. Erinevalt aedadest ja metsast, on tänavate ääres kasvavate puude lehed kollase asemel päris pruuniks tõmbunud. See pole puudel tavaline hädalahendus, see on lumetõrjesoola tappev toime. Puu on lume sulamisel mulda jõudnud soola koos veega sisse imanud ning vesi on ära auranud. Lehtedesse on aga kogunenud sool, mida on lehte hävitaval hulgal.

Lisaks sellele ei suuda tänavate ääres kasvavad puud imada mullast nii palju vett kui metsas kasvavad puud. Põua tõttu on mullas sisalduvas vees soola kontsentratsioon kasvanud ehk mulla kirmevesi on muutunud soolasemaks. Soolasemat vett ei suuda taimed aga nii hästi omastada kui magedat.

Tänavate ääres kasvavate puude niigi kehva olukorda on sel aastal halvendanud peale põua ka talvel ära vedamata jäänud lumi. Kuna märtsis jäi soolane lumi enamuse haljastatud tänavate äärest ära vedamata, jõudis tänavasoola koos sulaveega mulda rohkem kui varasematel aastatel.

Tänavu ootasid tänavate ääres kasvavad puud ahastades kastmist. See oleks muutnud mullas sisalduvat vett magedamaks ja janu kustutamine oleks puudele andnud jõudu, et talveks valmistuda. Kui põuased ilmad jätkuvad, langevad lehed nendelt puudelt juba augustis. See võib aga tähendada, et veel mullu ilusa ja rohelisena paistnud puu asemel on järgmisel suvel surnud puu. Rohelise pealinna nime taotlemist saavad sel juhul ehtima pruunid kännud.

Kuna eelnevad suved on olnud tänavate ääres kasvavate puude jaoks soodsalt märjad, on linna eelarvest kadunud raha soolase lume ära vedamiseks ja puude kastmiseks. Praegu on viimane aeg hakata sellele mõtlema järgmise aasta eelarvet planeerides.