Õpetajate Lehe ja Koolielu töökuulutustest on näha, et kõige enam on puudus eesti ja inglise keele õpetajatest ning eriti lasteaiaõpetajatest. Oluliselt on puudu ka logopeedidest ja kehalise kasvatuse, matemaatika ning klassiõpetajatest.

Tervelt seitsmel haridusasutusel ei ole aga kaks nädalat enne kooliaasta algust endiselt uut direktorit (4), direktori asetäitjat (1) või õppealajuhatajat (2).

Õpetajate Lehe andmetel on maakonniti vabu õpetajakohti kõige rohkem Harjumaal ja Ida-Virumaal, vastavalt 16 ja kaheksa täitmata kohta. Neli õpetajat on puudu Jõgevamaa ja kolm Saaremaa ning Raplamaa koolides.

Töökuulutuste põhjal midagi erilist uutele õpetajatele ei pakuta, peamiselt meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda, töökat ja heatahtlikku kollektiivi ning huvitavat ja vastutusrikast tööd.

Erandina võib mainida Kiili kooli, mis lubab ka stabiilset sissetulekut, Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooli, mis lubab sportimisvõimalust ja vajadusel kooli hosteli kasutamist, ja Saaremaal asuva Aste põhikooli, mis pakub uuele pedagoogile vajadusel elukohta.

Sooviavalduste laviin Vara põhikoolis

Tartust ligi 25 kilomeetri kaugusel asuv Vara põhikool, kes otsib sel aastal kaheksat uut õpetajat, kandidaatidest puudust ei tunne, õpetaja kohta soovib väikeses koolis kokku suisa 20 inimest.

"Jah, puudust me küll ei tunne, huvi on väga suur," ütles Vara põhikooli õppealajuhataja Alvi Pärn Delfile.

Enim on soovijaid eesti keele ja kirjanduse ning inglise keele õpetaja kohale, mõlemal õppealal on võimalik töötada täiskohaga.

Vähem kui täiskohaga on võimalik töötada kehalise kasvatuse, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, kunstiõpetuse, käsitöö ja kodunduse, inimeseõpetuse, informaatika ja kooli infosüsteemi haldaja kohal, aga ka neil ametikohtadel ei tule kandideerijatest puudu.

Õppealajuhataja sõnul nende kool uutele õpetajatele mingeid boonuseid, nagu elukohta või stardiraha, ei paku.

Ligi tuhat töötut lasteaia- ja haridustöötajat

Töötukassa viimastel andmetel on end töötuna arvele võtnud 450 pedagoogi, 361 erinevat haridustöötajat ja veel ligi 150 lasteaiatöötajat.

Kõige enam on töötuid selgelt just alus- ja alghariduses, hetkel on töötuna arvel 130 lasteaiaõpetajat, 40 klassiõpetajat (1. kuni 6. klass) ja 51 alghariduse abiõpetajat.

Haridustöötajatest on märkimisväärselt palju töötuna arvel ka kõrgkooli õppejõude ja teadureid (41) ning kutsehariduse õpetajaid (37).

Aineõpetajatest on töötuid enim aga inglise keele õpetaja (38) ja kunsti- ja joonestamisõpetaja kohal (27). Reaalainete õpetajatest on kõige rohkem töötuna arvel matemaatikaõpetajaid (20).

Umbes 50 protsenti töötutest haridusinimestest on end töötukassas arvele võtnud viimase 3-6 kuu jooksul.