Kuna KK ei ole ilmselgelt lastele mõeldud seriaal, siis võiks praegu laialt levinud eksiarvamuse pärast, et tegu on lasteseriaaliga näidata kasvõi enne eetrisseminekut vastavat hoiatust. Muidu ongi nii, et selle vaatamine levib kui kulutuli lapselt lapsele ja vanemad sageli ei reageeri sellele kuidagi.

KK-s ei ole midagi lapsele vajalikku: tapmised, maniakid, perevägivald, lihtsalt hullud inimesed jne - mis on lastel selle kõigiga pistmist? Meil on kõik juba paigast ära. Kui nii noorelt tunduvad need nähtused huvitavad, siis kaugel on seegi aeg, mil huvitama hakkab pornograafia ja reaalne vägivald? Üks asi viib teiseni!

See jutt siin võib ju tunduda sääsest elevandi tegemisena, kuid mis selles valet on? Kõige lihtsam on lüüa käega ja mõelda, et mis see ikka lapsele teeb, mida ta telekast vaatab ja kuuleb. Mõjutab ja kuidas veel! Nii noorel lapsel puudub veel väljakujunenud arusaam maailmast ja selles valitsevatest normidest. Kas me ei peaks mitte lapsi suunama tänasest veelgi parema maailma suunas? Kuid seda me ei saavuta nende hingede mürgitamisega tänapäeva probleemide solgipangega üle valades, mis juhtub ka siis, kui nad KK-d vaatavad.

Isegi nõukogude ajal olid lastele mõeldud ilusad ja harivad lastesaated, kus vägivalda ei eksisteerinud, või oli seda vähesel määral ja alati headuse teenistuses kurjuse vastu. Asi pole ju kommunismis. Ka EW ajal olid lapsed kaitstud selle maailma kurjuse eest. Neil lasti olla lapsed ja tegeleda oma laste asjadega. Ja see, et mõni karjapoiss vargsi piipu proovis popsutada, ei muuda üldpildis midagi.

Lapsed on meie tulevik. On meie teha, mis koguneb elu alguses nende sisse, mis mõjutab nende elu ja väärtushinnanguid kogu elu jooksul. Neis kinnistunud hoiakud mõjutavad homme otseselt ka meid, kes me nende täisealiseks saades oleme vanurid ja otseselt sõltume nende, tänaste laste otsustest. Kas me tahame, et tulevikus valitseks meid kalgistunud südamega tegelased, kes ei kohku tagasi ka külmavereliselt eutanaasiat kasutamast? Siis on meil hilja neid ja maailma muutma hakata. Seda tuleb teha juba täna ja vajadusel riikliku sunniga. Vabatahtlikult ei muutu siin midagi. Vabatahtlikult manduks inimsugu peagi metslasteks tagasi. Ega sellest ajast polegi nii palju aega tagasi, mil me kõik veel puu otsas rippusime ja huilgamise saatel omale vastu rindu tagusime.

Tehkem lastele selgeks, mis on lastesaade ja mis mitte. Meil ju siiski näidatakse ka lastesaateid, mida nad vaadata võiksid. Muidugi võiks neid rohkem olla, eriti sellises eas lastele, kes on multikate vaatamisest välja kasvanud. Neile võiks rohkem huvitavaid ja asjalikke saateid ning filme olla. See on see iga, mil tahetakse näidata, et ei olda enam titad. Siis hakataksegi KK suguseid täiskasvanutele mõeldud nõmedusi vaatama. Aga seda neile vaja küll ei ole. Kui võimalik, võiks oma lapsi kaasata ka Noorkotkaste, Kodutütarde ja skautide liikumisse. Vähemalt teevad nad siis ajaga midagi mõistlikku.