Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili sõnul on Kaitseliidu peastaabi ülema amet kombinatsioon strateegilisest mõtlejast, kesksest koordineerijast ning tasakaalustajast. „Kuue viimase aasta jooksul on Kaitseliit teinud läbi korraliku arengu, nii sisemiselt, kui avalikkuse silmis. Oma juhtiv roll nendes arengutes on kindlasti sel ajajärgul Kaitseliidu peastaabi ülemana teeninud kolonel Klettenbergil,“ ütles Kaitseliidu ülem.

Ilmar Tamm

Kaitseliidu peastaabi ülema ametisse asuv kolonel Ilmar Tamm (41) alustas teenistust Kaitseväes 1992. aastal ajateenijana. Ta on omandanud sõjalise hariduse Soome Maakaitsekõrgkooli ohvitseri-, pataljoniülema ja vanemstaabiohvitseri kursustel, Soome kaitsejõudude sidekoolis ning viimati Ühendkuningriigi Kuninglikus Kaitsekolledžis strateegia ja juhtimise kursusel.

Kolonel Tamm on teeninud Sidepataljonis erinevatel ametikohtadel kuni pataljoni ülemani, Kaitseväe peastaabi side- ja infosüsteemide osakonna ülemana, NATO maavägede staabi sideosakonnas Heidelbergis Saksamaal, ISAF-i peakorteri sideosakonna ühendoperatsioonide koordineerimiskeskuse sideülemana Kabulis Afganistanis ning viimati NATO Küberkaitse koostöökeskuse ülemana.

Kajari Klettenberg

Kolonel Kajari Klettenberg alustas teenistust Kaitseväes 1992. aastal Kuperjanovi pataljoni pioneerirühma ülemana, ta on teeninud Kaitseliidu peastaabi operatiivosakonna pioneeriteenistuse ülemana, Tartu Üksik-jalaväepataljoni ülemana, Kaitsejõudude peastaabi pioneeriteenistuse inspektorina, Maaväe staabi pioneeriteenistuse ülemana, Kaitseliidu Tallinna maleva pealikuna ja Kaitseliidu peastaabi ülemana. Aastatel 2009-2010 oli kolonel Klettenberg Eesti Kontingendi ülem Afganistani Islamivabariigis.

Kolonel Ilmar Tamm alustab teenistust Kaitseliidu peastaabi ülemana 10. augustil.

Kaitseliidu peastaap on Kaitseliidu ülema vahetus alluvuses olev ja tema tegevust toetav ning struktuuriüksuste tegevust nõustav, juhendav ja koordineeriv struktuuriüksus.