Kooli direktori Hendrik Aguri sõnul on kooli IT valdkonna aasta eelarve vaid 2000 eurot. Vanematekogu esimees Ardo Reinsalu loodab oktoobri lõpuks koguda uute arvutite ostuks tarviliku raha kokku lapsevanematelt. Keskmiselt peaks iga lapsevanem üritusse panustama 65 eurot.

Mitmed lapsevanemad pole niisuguse asjaga nõus ning küsivad: kuhu sel juhul tõmmata piir - kas varsti hakatakse vanematelt raha koguma ka remonditööde jaoks?

Haridusministeerium rõhutab, et kooli arvutipargi arendamine on seadusest lähtuvalt siiski omavalitsuse kohustus. Annetuste kogumist ei saa loomulikult keelata, kuid eetiliseks peab ministeerium seda vaid siis, kui tegu on vabatahtliku annetamisega.

Hea lugeja, kas oled ise sellise rahakogumisega kokku puutunud?

Mille jaoks kogutakse raha sinu laste, sinu tuttavate laste, või kui oled ise õpilane, siis sinu koolis?

Kas olukorda, kus kooli vanematekogu võtab omavoliliselt üle kooli enda kohustusi ning avaldab seejärel kõikide õpilaste vanematele survet korjanduses osalemiseks, saab pidada eetiliseks ja mõistlikuks?

Avalda arvamust kommentaariumis või kirjuta rahvahaal@delfi.ee !