Hetkel Viljandimaal Veneveres toimuv keele- ja kultuurilaager on Eestisse toonud noori Valgevenest Ameerikani, keda kõiki ühendab üks joon – Eesti päritolu. Nii on laagris mitmendat põlve välismaal elavaid ja segaperekondadest pärit Eesti juurtega noori, aga ka selliseid, kes Eestis sündinud, kuid võõrsil üles kasvanud. Laagri eesmärk on parandada noorte eesti keele oskust ja tutvuda lähemalt Eesti kultuuriga, kuid leida ka uusi sõpru ning jagada mõtteid endasarnaste noortega.

Veneveres toimuv laager on järjekorras juba kolmas sel suvel. Kui suve esimeses laagris olid sellised noored, kelle teadmised eesti keelest olid nõrgad, siis hetkel käimasolevas laagris on noorte keeleoskus väga hea. Arvestades, et enamus neist on suurema osa oma elust (või terve elu) elanud teises keelekeskkonnas, on laager omal moel tõestuseks selle kohta, et perekonna toetusel säilivad nii teadmised oma päritolu kohta kui ka oskus rääkida eesti keelt, mida noorte igapäevases keskkonnas tegelikult vaja ei lähe. Noored ise on huvitatud sellest, et oskaksid eesti keeles suhelda nii oma välismaal kui ka Eestis elavate lähedastega. Nii mitmelgi noorel on huvi tulevikus Eestisse tulla ka kõrgharidust omandama.

Laagris osalevad noored on vanuses 13 kuni 17, osalejad on Eestisse tulnud näiteks Iirimaalt, Hispaaniast, Valgevenest, Soomest, Ameerika Ühendriikidest jm. Laagri käigus toimub innovatiivsel ja kaasaval viisil keeleõpe ja muu tavalise laagrimelu juurde kuuluv. Homme ja selle nädala reedel on laagrigrupp Tallinnas, et lisaks loodusele tutvuda ka pealinna vaatamisväärsustega.

Keelelaagreid rahastab Sihtasutus Meie Inimesed, laagreid korraldab MTÜ HeadEst.