Ministri sõnul on koostöökokkuleppega seotud tegevused suunatud nii otseselt Eesti ja Venemaa piiri ääres paiknevatele aladele kui ka kaugematele piirkondadele. Piiriäärseteks aladeks on Eestis Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa ning Venemaal Pihkva oblasti põhjapoolne ja Leningradi oblasti läänepoolne piirkond.

Kokkuleppe põhisuunad hõlmavad koostööd piirialade reisiliikluse ja kaubavedude jaoks soodsate tingimuste loomiseks, koostöö tugevdamist piiriületuspunktide taristu arendamisel, koostööd keskkonna- ja looduskaitse valdkonnas, samuti loodusvarade ühiskasutamise valdkonnas, koostööd metsatulekahjude ja hädaolukordade korral, koostööd kaubanduse ja majanduse ning teaduse ja tehnoloogia valdkonnas.

Kiisleri sõnul tehakse koostöö raames korda nii Jaanilinna kui ka Narva kindlused, programmi mahub Jaanilinnapiiripunkti rekonstrueerimiseks ning Peipsi järve koostöö projekt, mille raames tehakse korda sadamaid.

"Eelkõige teeme seda selleks, et elu elavneks ja tekiks juurde uusi töökohti, seda nii Eesti kui ka Venemaa poolel," ütles regionaalminister.

Minister lisas, et siiani on kokkuleppe sõlmimine toimunud tugevalt Venemaa initsiatiivil:"Nad on tugevalt väljendanud valmidust, et selle leppega kiiresti valmis jõuda."