Siiski on oluline ka eestlaste Ahti Heinla, Priit Kasesalu, Jaan Tallinn ja Toivo Annuse panus. Kuue mehe koostöös loodi teenus, mille abil saab Interneti kaudu tasuta kõnesid pidada. Täna peetakse isegi kohtuistungeid Skype'i teel.

Hea lugeja, anna teada, kui palju oled Sina Skype'i kasutades kokku hoidnud? Kus seda kasutanud oled? Kui palju on teenus Sulle kasu toonud?