Keskkonnaameti spetsialistid tegid kohapeal paikvaatluse, mille juures osales ka ürituse korraldaja Alver Sagur, teatas amet BNS-ile. Liigispetsialisti arvamus ja kontserdi korraldaja taotlus on aluseks lubada korraldada kontsert, kui korraldaja täidab keskkonnaameti seatud loodust säästvad tingimused.

Korraldaja varem esitatud asendiplaani järgi keskkonnaamet taotlust ei rahuldanud, vaid palus esitada täiendavaid andmeid ja arvestada keskkonnaameti seatud tingimustega.

Kontserdikorraldaja esitatud uus taotlus vastab tingimustele. Pealtvaatajatel lubatakse kontserdi ajal viibida ainult treppidel, vaateplatvormil ja üleval jalgraja kõrval kolme meetri laiuse vööndi sees. Selleks piiratakse lindiga pääs kraatri sisenõlvadele.

Korraldajad ei tohi liikuda kontserdi toimumise ajal sisevallidel, esinejad peavad liikuma esinemiskohta mööda peakraatri tagumisel nõlval asuvat sissetallatud rada. Kaitsealal asuvaid teid ja radu ei suleta, objekti külastama tulnutele võimaldab korraldaja ligipääsu.

Korraldaja peab tagama Kaali meteoriidikraatri piirkonna keskkonnanõuetele vastava heakorra ja prügikoristuse nii enne kontserti, kontserdi ajal kui ka pärast kontserdi lõppu.

Kaali peakraater asub Kaali maastikukaitseala Kaali sihtkaitsevööndis, kus rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja ehk keskkonnaameti nõusolekul.

Liigne tallamine ja taimestiku kahjustamine võib kahjustada kraatri nõlvu ja tekitada varinguid. Kaali järve ümbruses on inventeeritud esimese kaitsekategooria ja kolmanda kaitsekategooria liikide kasvukohad. Looduskaitseseaduse järgi on esimese ja teise kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine keelatud. Keelatud on ka kolmanda kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid