Tartlased esitasid juba eelmisel aastal kultuuriminister Rein Langile taotluse, et Tartu Kunstnike liitu tunnistataks loomeliiduna. Tartu Kunstnike liidu juhatuse esimees Markus Toompere kinnitas, et loomeliiduna registreerimise ainsaks põhjuseks on soov pakkuda oma liikmetele seadusest tulenevat võimalust saada toetust.

4. veebruaril 2013 lükkas kultuuriministeerium taotluse tagasi. TKL läks kohtusse. Kohus leidis, et kultuuriministeerium pole piisavalt põhjendanud tartlaste avalduse tagasilükkamist, aga kuna TKL oli ise rikkunud kultuuriministeeriumile taotlust esitades menetlusreegleid, lükkas kohus nende kaebuse tagasi.

Nüüd on kultuuriministeeriumis valminud loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused, mis Toompere sõnul on suunatud just nende takistamiseks, et nad ei saaks end loomeliiduna registreerida.

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Ragnar Siil polnud Toompere kriitikaga nõus, aga vaidlus TKL-iga näitab tema hinnangul ilmekalt seaduse täpsustamise vajadust.

Kui tänases seaduses on kirjas, et loomeliit arendab vastavat loomeala, siis uues versioonis täpsustatakse Siili sõnul üle, mida vastava loomeala esindamine ja arendamine endast kujutab. Nii näiteks peaks tunnustatav loomeliit esindama olulist osa vastaval loomealal tegutsevatest loovisikutest, tema liikmetest üle 25 protsenti ei tohi kuuluda mõne teise samal loomealal tegutsevasse ja juba tunnustatud loomeliitu, tunnustamist taotleva loomeliidu eesmärgid ja kutseala ei tohi kattuda mõne teise samal loomealal tegutseva tunnustatud loomeliiduga ning loomeliit ei tohi seada oma tegevusele regionaalseid, etnilisi, soolisi ega rassilisi piiranguid.

Toompere luges muudatusettepanekuid ja temas tekkis küsimus, kas ministeerium on täiesti kindelt, et juba registreeritud loomeliidud vastavad nõuetele, mida Siil üles luges? Näiteks kattub Näitlejate liidu ja Lavastajate liidu liidu liikmeskond üsna suures osas.

Siil vastas, et mis puutub näiteks näitlejate liitu ja lavastajate liitu, siis seadus räägib mitte ainult kattuvatest liikmetest, vaid ka kattuvatest kutsealadest. "Antud juhul on näiteks näitlejad ja lavastajad erinevad kutsealad," selgitas Siil. Kui juba registreeritud loomeliidud uue seaduse nõuetele ei vasta, tuleb neil viia end nõuetega vastavusse.

Kultuuriministeeriumis valminud muudatusettepanekud vajavad veel riigikogus heaks kiitmist. TKL kavatseb aga Toompere sõnul juba enne seda kohtusse minna oma õigusi kaitsma.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid