Venemaa suursaatkond Eestis on edastanud tutvumiseks keskkonnamõju hindamise kokkuvõtliku informatsiooni madala ja keskmise aktiivsusega radioaktiivsete jäätmete hoidla kohta Leningradi oblastis, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Kuigi Venemaa ei ole Eestit varem kõnealusest kavandatavast tegevusest teavitanud, siis on võimalik praeguses etapis tutvuda keskkonnamõju hindamise kokkuvõtliku dokumendiga ning esitada selle kohta märkuseid ja kommentaare, kirjutas keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus.

Kõnealuse projekti arendaja on radioaktiivsete jäätmete käitlemise ettevõte "RosRAO". Kuna Venemaal on mitmeid tuumaenergia rajatisi, mis toodavad erinevaid tuumajäätmeid, siis on vajadus rajada kõnealune radioaktiivsete jäätmete hoidla, mille suuruseks on kavandatud kokku kuni 250 000 m3 tuumajäätmeid ning töötamise ajaks 30-50 aastat.