Öölaulupidu toimub tähistamaks 25 aasta möödumist Tartu X Muusikapäevadest – hilisemate laulva revolutsiooni öölaulupidude ava-akordist, kus esmakordselt kõlasid terviktsüklina Alo Mattiiseni viis isamaalaulu.

Eesti Vabariigi 95. sünniaastapäevale pühendatud sündmuste ametlikust programmist võib lugeda, et öölaulupidu on publiku jaoks tasuta suurkontsert, mis kestab vähemalt neli tundi. Öölaulupeo korraldamiseks on ette nähtud 250 000 eurot riigiraha.

Üles astuvad nii koorid ja sümfooniaorkester kui ka ansamblid ja solistid. Öölaulupeost teeb ülekande ERR.

Kontserdi sisulise ülesehituse keskmeks on tsükkel „Järjepidevus“, kus veerandsada aastat tagasi kõlanud ja märgilise tähenduse omandanud muusikapala kõlab kõigepealt nö originaalis.

Seejärel saab sama pala kuulata tollaste esitajatega siin ja praegu, millele järgneb sama pala edasiarendus ja lõpuks sama teose töötlus või edasiarendus praeguste noorte muusikute poolt nendele omases helikeeles.

Tsükli põhimõtteks on järjepidevus, märgiliste muusikapalade kestmine üle aja ja läbi erinevate põlvkondade – neid ühendades.

Öölaulupeo lavastaja Margus Kasterpalu.

20. august on Eesti riigipüha, millega meenutatakse Eesti kuulutamist NSV Liidust sõltumatuks ja jälle iseseisvaks Eesti Vabariigi Ülemnõukogus.