"See, et Lepiku kinnipidamiseks alust ei olnud, on vale. Teiseks võis see olla aga Seppiku kiire väljamõeldis, et saaks Lepikut välja tuua. Arvestada tuleb, et Pärnu prefektuur on alati olnud kaitseliidu filiaal," märgib Pikaro.

Ta ütleb, et Seppikult tuleks nõuda määrust, koos prokuröri või kohtu sanktsiooniga, vabastamise kohta. "Kui uurija seda ei näinud, siis seaduslikul kujul seda ei olnud. Ja selleks oligi Seppiku enda käiku kohapeale vaja. Muidu ei oleks ühtki määrust tema autoriteedita kohe täidetud," on ekspolitseinik veendunud.