Mõne päeva eest avaldas majandusteadlane Andres Arrak arvamust, et prostitutsiooni legaliseerimine ja maksustamine on probleemi lahendamiseks ainus mõistlik viis, kuna nõnda väheneks kupeldajate mõjuvõim, harveneks alaealiste seksuaalne ärakasutamine ning prostituudid maksaksid sotsiaalmaksu ja saaksid vastu tervishoiuteenust.

Talle oponeeris rahvasaadikust IRL-i liige Sven Sester, kes arvab, et prostitutsiooni ei tohiks kuidagi moodi soodustada ning maksude kogumise asemel tuleks tegeleda hoopis prostituutide tagasitoomisega normaalse elu juurde.

Hea lugeja, mida arvad sina? Kas prostitutsioon tuleks Eestis legaliseerida ja maksustada?

Jaga oma seisukohti kommentaariumis või kirjuta rahvahaal@delfi.ee !