Hea lugeja, millised on sinu arvates need Eesti hooned, platsid ja muud sorti paigad, mis rikuvad kogu ümbruskonna maine?

Mida teha, et piirkonnad, mis peaksid olema esinduslikud, ei näeks välja nagu ajahambast puretud getod?

Kus on Eesti kõige kohatumad kinnisvaraobjektid?

Jaga oma mõtteid kommentaariumis või kirjuta rahvahaal@delfi.ee !